<m2m-nl> Vandaag en Morgen

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Mon Aug 20 09:45:36 CEST 2012


dag allemaal,

Een bericht om het nieuwe schooljaar te openen.

Vandaag weigeren de Somalische vluchtelingen-op-straat te stempelen in de 
AZC's waar ze nu zijn.

Morgen eisen ze hun vrijheid op voor de rechtbank in Den Bosch..
Op zondag 26 augustus is M2M met een tent van Vluchtelingen-op-Straat in 
Emmen, op het Full Colour Festival.
Op zaterdag 1 september houdt M2M een werk conferentie in Arnhem, waarin we 
teruggaan naar het tentenkamp in Ter Apel. En samen onderzoeken wat de 
volgende stappen kunnen zijn.
De nieuwe website van M2M is al te zien, met vooral beelden van het 
tentenkamp:
http://wijzijnhier.org

Opnieuw doen wij een beroep op onze gulle gevers om een bijdrage te storten 
op Triodos 390271918 tnv M2M, om ons onafhankelijke werk met vluchtelingen 
op straat voor te kunnen zetten. Voor 16 Euro kunnen we een NS-dagkaart 
kopen, voor 10 Euro beltegoed.

Ook verkopen we prachtige afrdrukken van de beste foto's uit het map. Zie 
http://wijzijnhier.org

M2M gaat samenwerken met Mooi Wildeman in Amsterdam Nieuw West! Binnenkort 
meer.

Het activiteitenplan van M2M is op aanvraag te verkrijgen: 
m2m at streamtime.org
Achtergrond

De zelforganisatie Vluchtelingen-op-Straat is begin 2011 gevormd in Utrecht 
rond het vluchtelingensteunpunt van STIL . Hierin spelen Somalische 
afgewezen asielzoekers een grote rol. Zij begonnen spontaan het eerste 
tentenkamp in november en het tweede met Kerstmis om opvang te eisen en te 
protesteren tegen hun behandeling.
Op 8 mei nam een grote groep Irakezen dit actiemodel over en dit leidde tot 
een kamp waar een kleine 400 vluchtelingen op straat uit acht landen aan 
deelnamen. Dit tentenkamp, het derde voor de deur van het Uitzetcomplex in 
Ter Apel, werd op 23 mei ontruimd. De meeste Irakezen gingen vrijwillig weg 
in de hoop dat hun overleg met het ministerie tot een bevredigende oplossing 
zal leiden. De Somaliërs, Iraniërs en enige anderen weigerden te vertrekken 
en werden uiteindelijk door een overmacht van 200 politiemensen afgevoerd.

Vrijwel alle Ter Apelaars bivakkeren sindsdien in verschillende 
opvanglocaties. De gesprekken met Irak worden in september voortgezet. Over 
Somalië heeft de Raad van State in een aantal uitspraken bepaald dat 
gedwongen terugkeer momenteel niet aan de orde kan zijn. De minister blijft 
vasthouden aan zijn stelling dat mensen wel vrijwillig kunnen terugkeren, 
zowel naar Irak als naar Somalië en vrijwel alle andere landen.

Er zijn sinds mei diverse vervolgacties geweest: een ontmoeting met de 
Iraakse minister Doski, een demonstratie bij het gemeentehuis van Drachten, 
een kampeeractie annex hongerstaking van Syrische vluchtelingen in Heerlen 
en een protestkamp op de stoep van de IND in den Bosch.

De kracht van Vluchtelingen-op-Straat is de zelforganisatie en de 
uitstraling die ze daarmee bereiken. Doordat de Somaliërs en de Irakezen in 
het laatste kamp hun krachten bundelden bereikten ze zowel in de media als 
bij de politiek een serieus gehoor. Het tentenkamp werd door velen als een 
schokkend beeld ervaren. Anderzijds maakten de discipline en de zelfbewuste 
aanpak veel indruk bij autoriteiten en anderen. Voor verschillende 
professionele hulpverleners was het belangrijk dat vluchtelingen en 
illegalen zich niet alleen zichtbaar maakten, maar dat ook deden op een 
manier die uitsteeg boven het pure slachtofferschap. De onzichtbaarheid, de 
passiviteit, de afhankelijkheid werden doorbroken door publiek, media en 
politiek tegemoet te treden, door daden te stellen en door het kamp en de 
onderlinge verhoudingen op voorbeeldige wijze te onderhouden. Op geen enkel 
moment gaven zij de regie uit handen, niet aan autoriteiten, niet aan 
hulpverleners en evenmin aan solidaire activisten.
Migrant 2 Migrant is vanaf het begin verbonden met Vluchtelingen-op-Straat. 
In januari organiseerden we een meeting met de eerste twee groepen 
Somalische kampeerders in Amsterdam onder de titel Walk like a Somali. In 
het tentenkamp leverde M2M stroom en internet en apparatuur om zelf op 
internet te publiceren en radio te maken. Na de ontruiming hebben wij ons 
ingezet om de kracht van deze zelforganisatie te behouden en zo mogelijk te 
vergroten. M2M is ervan overtuigd dat met de beweging van 
Vluchtelingen-op-Straat een weg is ingeslagen die kan leiden tot een andere 
beeldvorming, tot een ander gesprek en daarmee mogelijk ook tot een ander 
vreemdelingenbeleid. Daarom wil M2M met de hieronder voorgestelde 
activiteiten niet alleen de vluchtelingen-op-straat helpen, maar ook hand in 
hand met hen de Nederlandse samenleving tegemoet treden om het gesprek aan 
te gaan.
A. Beelden van het tentenkamp.

Door het protestkamp in Ter Apel is voor een groot publiek zichtbaar 
geworden dat er vluchtelingen op straat zijn in Nederland. Maar ook dat ze 
mensen zijn met een gezicht, een verhaal en de kracht om voor hun rechten op 
te komen. Zij zijn maar een klein deel van de circa 100.000 illegalen in 
Nederland.

Dit project is bedoeld om het verhaal van deze groep mensen te vertellen 
door hun eigen ogen in wisselwerking met professionele waarnemers. Hierdoor 
hopen we de blik van het publiek en het gesprek over en met deze migranten 
een wending te geven die uitzicht biedt op een andere benadering van het 
verschijnsel migratie in de 21e eeuw.

Stand van zaken op 20 augustus:

De harde kern uit ter Apel bestaat nu uit 82 Somaliers. Zij zaten in de
Vrijheid beperkende Locatie in Vught. Daar mochten ze niet weg om familie
op te zoeken en ze moesten zich elke dag braaf melden met hun pasje voor
het stempelen. Anders geen zakgeld en zo.
En daar hebben ze genoeg van. Daarom gingen ze protesteren op de stoep van
de IND in den Bosch. En nu zitten ze in drie AZC's: Echt in Limburg,
Zweeloo in Drenthe (vlakbij Emmen) en Almere.

Ze weigeren collectief te stempelen. En ze vragen de rechtbank in Den
Bosch om een eind te maken aan hun dagelijkse stempeldwang en ze vragen
ons om hen te komen steunen
Voor vrijheid van beweging!

Wees welkom a.s. dinsdag 21 augustus vanaf 9.30 in Den Bosch, aan de 
Leeghwaterlaan bij het station. Vlak naast de IND dus.

Het draait om de Meldplicht volgens artikel 54 van de Vreemdelingenwet.
Dit is de verplichting om je elke dag te melden bij de politie. In artikel
56 staat dat je verplicht kan worden om binnen de gemeente te blijven.

-- 
Like a Somali!    facebook.com/JoM2M

http://m2m.streamtime.org
http://wijzijnhier.orgMore information about the m2m-nl mailing list