<m2m-nl> Post uit ter Apel

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Sat May 26 10:35:33 CEST 2012


Hallo allemaal,

Het tentenkamp in Ter Apel heeft veel teweeg gebracht. M2M heeft met de 
mediatent een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Voor wie niet aan facebook of twitter doet, hierbij een indruk van wat er 
overblijft na een tentenkamp in een conflictgebied...
En ook een oproep aan mensen die nog wat (vakantie)geld over hebben: Nu de 
aktievoerders verspreid zijn over  zeven locaties gaan de communicatiekosten 
oplopen. Niet alleen voor beltegoed, maar ook voor benzinekosten en 
vervanging van vermiste spullen is best veel geld nodig. En dit was 
natuurlijk niet het eind van deze sociale beweging. Gisteren konden we met 
de auto terug van Ter Apel een paar mensen uit Drachten een lift geven. Die 
vraag je geen bijdrage aan de benzine. Dus stort een gift en geef een lift!
Op Triodosbank 390271918, St. M2M Amsterdam

dank, shukran, thanx, mahad sennet!

Jo van der Spek M2M


Puinhoop in Ter ApelDonderdag 24 mei, de day after. Mijnheer Bleker, de man die het kamp een 
aggregaat bezorgde belt me vanaf het ontruimde kamp: waar is mijn aggregaat?
Ik vertel hem dat ik ruim voor de feitelijke ontruiming een leidinggevende 
politiemevrouw heb gewezen op het groene ding dat toch mooi tien dagen het 
kamp van stroom heeft voorzien. En dat het wel zo veilig is zou zijn om daar 
zorgvuldig mee om te springen. Mevrouw agent leek het wel handig om hem 
zolang op het terrein van de COA/IND te parkeren. Prima idee, gaat u dat 
even regelen? Ja, dat is goed, maar niet nu. Dan zal ik een oogje in het 
zeil houden, al werd dat een stuk lastiger nadat ik werd aangehouden bij het 
wegdragen van de luidspreker van wijlen mijn moeder. De zojuist opgestelde 
rij men in black werd versterkt door nare mannen in burger die me zonder 
omhaal opbrachten. Tot drie maal toe merkte ik op dat dit op een misverstand 
moest berusten, want dat ik toch duidelijk afspraken had gemaakt over het 
netjes afvoeren van de nodige hardware.
"Okay, sorry, foutje. Zo zijn we dan ook wel weer."
Ach ja, het blijft mensenwerk.
Maar ik moest wel mooi achter de grote DJI bus gaan staan, vanwaar ik kon 
zien hoe de anderen een voor een met de handen tegen de zijkant van de bus 
werden gedrukt, gefouilleerd en de bus in gebonjourd. Het aggregaat was aan 
mijn zicht onttrokken.
Na diverse vergeefse pogingen om mij bij de collega's van de pers in het 
daartoe bestemde "persvak" te bewegen (zo levendig beschreven door de 
twitterende Chris Klomp), besloot ik maar de kuierlatten te nemen en mijn
telefoon op te gaan laden. Mijn recorder was godlof in goede handen bij 
dokter Co in het kamp gebleven, zodat ook de geluiden daar voor het 
nageslacht zijn opgeslagen.
Afijn, daarna was het dus nogal lastig om mijn verantwoordelijkheid voor het 
beheer van het aggregaat van Bleker Betonboor inhoud te geven.

"Misschien kunt u eens gaan vragen bij de COA. Dan ga ik vast de gemeente 
bellen. Een half uur later weer Bleker: bij COA en IND weten ze van niks. 
Directrice mevrouw Boven is over een half uur weer op haar plek. Okay, dan 
bel ik haar op, en dan kunt u intussen een kijkje nemen op de gemeentewerf 
in Ter Apel, waar de resten van hetkamp naar toe zijn vervoerd. Misschien 
staat het aggregaat daar dan wel.
Weer een uurtje later: de management-assistent van directrice Boven van de 
COA weet van niks en verwijst naar Den Haag. Dan maar liever de gemeente 
gebeld. Ook daar probeert men blijmoedig de verantwoordelijkeheid af te 
schuiven. Maar ja, dat noodbevel is toch echt door de burgmeester 
afgekondigd, dus dan mag je toch verwachten dat ze ook aanspreekbaar is op 
de gevolgen. Een aggregaat kan toch niet zomaar aan de aandacht ontsnappen, 
met al die veiligheidstroepen on the ground.

Ik heb me ingeprent me vooral niet gek te laten maken en weet me gesteund 
door de doortastende gestalte van Bleker die duidelijk ook niet voor een gat 
gevangen is. Hij heeft inmiddels op de gemeentewerf gehoord dat iemand heeft 
gezien dat het aggregaat op een voertuig is geladen en MOB is gegaan (Dat is 
IND-spraak voor "met onbekende bestemming vertrokken").
Gemeentelijk voorlichter Richard Hemmen komt er ook niet uit. Hij was wel zo 
vriendelijk geweest om navraag te doenbij de IND in Den Haag.
Dan komt het verlossende woord: een jongen van Pink Noise uit Utrecht 
vertelt me aan de telefoon dat het aggregaat keurig gestald is in Villa 
Spoorloos aan de Wilhelminastraat te Emmen. Ruim een uur komt Bleker hem 
daar ophalen.

Vervolgens ga ik ook maar eens kijken op de gemeentewerf en jawel. De 
beduusde beheerder krabt achter het oor als hij me nog wel in zijn vrije 
tijd de treurige metershoge berg laat zien die achterop op het terrein is 
onstaan na de aanvoer van diverse vrachwagenladingen, en de inspanningen van 
zeker 12 mannen die tot half 12 in de weer zijn geweest. En daarbij werden 
ze nog flink in de weg gezeten door allerlei onduidelijke types. De foto's 
spreken boekdelen. Ik zie de kabel van een monitor uit de berg steken en de 
verscheurde resten van het tentje dat ik persoonlijk had opgezet. De accu's 
en haspels met stroomkabel zie ik niet. Noch mijn nette colbertje met veel 
handige zakken. Er is ook geen beginnen aan in deze wirwar te gaan graven. 
Veel te warm ook.
Meneer Hummel weet het ook niet meer. Wat nu? Dat gaat toch gisten, broeien 
en stinken? Zeker weten, er zitten etensresten in. Maar van een instructie 
om de boel uit te sorteren, chemisch te reinigen dan wel persoonlijke 
eigendommen te retourneren is hem niets bekend.
De afgelopen week heeft hij trouwens ook bizarre ervaringen opgedaan met de 
firma Boels die de mobiele plees had geleverd. Eerst wilden ze er niet meer 
dan 2 of 4 leveren, zodat een concurrent moest bijspringen. En
vervolgens bleek Boels niet bereid, ondanks herhaalde verzoeken, de volle 
potten te komen legen. Ten einde raad heeft Hummel toen ook de concurrent 
van Boels verzocht de plees van de concurrent te legen, waar zij geen moeite 
mee hadden. Boels was trouwens wel komen kijken, maar had niet meer gedaan 
dan de volle plees op slot draaien.

Zo vraag je je in gemoede af hoe het toch kan dat de hygiene op het 
tentengevaarlijke vormen ging aannemen. In zo'n geval leg je de kwestie voor 
aan een kritisch traadslid, Rene Kriek van Groen Links wilde het gaag zwart 
op wit hebben, zodat hij het mee kon nemen in het overleg diezelfde avond 
van de burgemeester met de fractievoorzitters. Dat kon geregeld worden. Hoe 
dat informatieve overleg afliep is mij niet bekend. Het jurische steekspel 
in Groningen heeft deze kwestie ongetwijfeld overschaduwd.
Dus toch nog maar even een nette brief aan burgemeester Kompier geschreven. 
Op aandrang van Kriek ook even fijntjes de term aansprakelijkheid lasten 
vallen. Dat maakt de kans op serieuze aandacht immers groter?
Het jasje is mij persoonlijk dierbaar. Maar een rattenplaag rond een 
rottende afvalberg in het hart van Ter Apel maakt dunkt mij niemand blij.

met hartelijke groet uit het Huis van het Nieuwe Licht (zo heet het oude 
klooster van Ter Apel)

follow up op Twitter m2mjo!
.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 156193_427181420639093_100000417156858_1507294_2017330342_n.jpg
Type: image/jpeg
Size: 22243 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/m2m-nl_listcultures.org/attachments/20120526/bb2dfd09/attachment.jpg>


More information about the m2m-nl mailing list