<m2m-nl> Verwarm een vluchteling

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Wed Jan 22 00:09:45 CET 2014


Verwarm een vluchteling

Wij Zijn Hier zamelt geld in om de winter door te komen. Voor 3 Euro kun je
een vluchteling een nacht verwarmen. Er is 6400 Euro nodig. Hiervoor kunnen
we centrale verwarming aanleggen in de helft van het gebouw. Plus de
stookkosten voor de winter. Dit is een snelle campagne, want het is nu koud
in de Vluchtgarage. Met je bijdrage laat je tegelijk zien hoe je het lot van
de vluchtelingen kunt helpen veranderen, en hoeveel mensen hun steun
betuigen aan de leus: Geen Vluchteling op Straat of in de Cel.

Wil je ook meehelpen om deze campagne groot te maken, laat ons weten wat je
kunt of wilt doen.

- verspreiden op sociale media

- collecteren bij bijeenkomsten

- mee helpen met de aanleg van radiatoren, samen met vluchtelingen in de
Vluchtgarage

- een mooie poster ontwerpen


E-mail ons je aanbieding: wijzijnhierNL at gmail.com

Of stort vast op de bankrekening van Stichting X min Y Solidariteitsfonds
609060 in Amsterdam, o.v.v. WARM.Bedankt!

Gadaa en Jo M2M

http://wijzijnhier.org/2014/01/we-are-cold/

MAKE US WARM!
WE ARE HERE collects money to stay warm in the winter. Voor 3 Euro you can
keep one refugee warm for one night in the Vluchtgarage. WE need 6400 to
install central heating in half the building (2600) and three months for the
gas (3750). We have to make a quick campaign to show how the refugees are in
the cold, how you can help to change that and how many people support our
slogan: No refugee on the street or in jail.

Do you want to help to make this a big campaign, then please let us know
what you can and want to do:

  a.. publish this on facebook and everywhere
  b.. collect money at public meetings, theatres, churches, etc.
  c.. help with installation together with refugees in the Vlarage
  d.. make a poster or flyer
And you can already make a donation on the bank account of Stichting X min Y
Solidariteitsfonds 609060 in Amsterdam, Ref. WARM

Contact: wijzijnhierNL at gmail.com

thanks!

Jo and Gadaa

Vrewarm een vluchteling 

More information about the m2m-nl mailing list