<unlike-us> Mastodon and the Fediverse - a Wtt�F event on Saturday 8th of December @ Varia, Rotterdam

mb mailinglists at virtualprivateserver.space
Thu Nov 29 17:45:13 CET 2018


Dear list,

Please feel welcome to join *Mastodon and the Fediverse* on Saturday the
8th of December in Varia, Rotterdam. During this/Welcome to the �
Federation /gathering we will focus on the cultures, communities and
attitudes around the Mastodon project during an afternoon /worksession/
(14:00h - 18:00h) and /public conversation/ in the evening (20:00h -
21:30h).

You can find more information below!

All the best,

Roel & Manetta


--- An English version of this text can be found below ---

*Welcome to the � Federation*
*Mastodon en de Fediverse
*https://varia.zone/mastodon-and-fediverse.html*
*
Op zaterdag 8 december zalWtt�Feen rond-de-tafel gesprek organiseren als
algemene introductie over Mastodon en de Fediverse. Hoe werkt het? Wat
zijn de onderliggende concepten? Wie heeft het gemaakt? Wat is de
geschiedenis erachter? Wat voor soort verschillende gemeenschappen leven
er in dit ecosysteem? Wat betekent het om een gemeenschap te hosten?

De introductie en het rondetafelgesprek worden gefaciliteerd door een
beheerder van een grote Mastodon gemeenschap en een beheerder van een
kleine Mastodon gemeenschap. Beiden hebben ook bijgedragen aan het
vertalen van Fediverse software.

Als onderdeel van deze editie van Wtt�F zullen we ook de middag samen
doorbrengen om de documentatie en vertaling van het Mastodon-project te
bekijken. Hoe worden open-source projecten vertaald? In welke taal
worden projecten gecommuniceerd? Hoe kunnen de technische concepten
toegankelijk worden gemaakt voor een groter publiek zonder hun betekenis
te verliezen?

Als je wilt deelnemen aan deze werksessie, schrijf je dan vooraf in door
een korte mail te sturen naar info[at]varia.zone.

*Publiek gesprek*
/Een algemene inleiding in Mastodon en het Fediverse/
Zaterdag 8 december 2018
20:00u - 21:30u

*Werksessie*
/Vertaling en documentatie van het Mastodon-project/
Zaterdag 8 december 2018
14:00u - 18:00u

Deze bijeenkomst vindt plaats in Varia, Gouwstraat 3 in Rotterdam.

Meer informatie kan je vinden op https://varia.zone/wttf/

---

*Welcome to the � Federation*
*Mastodon and the Fediverse
*https://varia.zone/en/mastodon-and-fediverse.html*

*On the Saturday 8th of December Wtt�F will host an evening roundtable
as a general introduction into Mastodon and the Fediverse. How does it
work? What are the underlying concepts? Who made it? What has been the
history behind it? What kind of different communities inhabit this
Fediverse? What does it mean to host such a community?

It will be hosted together by an administrator of a large Mastodon
community and an administrator of a small Mastodon community. Both are
also contributors to the fediverse.

As part of this edition of Wtt�F we will also spend the afternoon
together to look at the documentation and translation of the Mastodon
project. How does the translation of open source projects work? How are
projects communicated? How can the technical concepts be made accessible
for larger audiences without diluting their significance?

If you would like to join the worksession, please register in advance by
sending a mail to info[at]varia.zone.

*Public conversation**
*/A general introduction into Mastodon and the Fediverse/
Saturday 8 December 2018
20:00h - 21:30h

*Worksession**
*/Translating and documentation of the Mastodon project/
Saturday 8 December 2018
14:00h - 18:00h

This gathering takes place in Varia, Gouwstraat 3 in Rotterdam.

More information can be found on https://varia.zone/wttf/

---

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van CBK Rotterdam
<https://www.cbkrotterdam.nl/>en Varia <https://varia.zone>.
This project is made possible with the support CBK Rotterdam
<https://www.cbkrotterdam.nl/>and Varia <https://varia.zone>.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/unlike-us_listcultures.org/attachments/20181129/9e98d51f/attachment.html>


More information about the unlike-us mailing list