<videovortex> Fwd: CAMPUSTALKS on the ethical limits of (social) media

Sarah Kesenne sarahbxl at gmail.com
Thu Oct 25 15:49:35 CEST 2012


---------- Forwarded message ----------
From: CROSSTALKS <goedele.nuyttens at vub.ac.be>
Date: 2012/10/25
Subject: CAMPUSTALKS on the ethical limits of (social) media
To: sarahbxl at gmail.com


**


*[image: social media]*

*(for ENGLISH VERSION scroll down)*

*De ethische grenzen van (sociale) media*

Sociale media zijn een spannend platform voor menselijke interacties. Maar
terwijl Facebook, Twitter, MySpace enz. zich voordoen als open publieke
ruimtes, worden ze gecontroleerd door privé-investeerders. Sociale
netwerksites doen de grenzen tussen de publieke en private levenssfeer
vervagen. Over wiens informatie gaat het trouwens? Maakt de technologie ons
bewuster van onze acties? Verhoogt het getwitter van politici het
vertrouwen in het politieke apparaat? Deze Campustalks gaat in op de
ethische uitdagingen van sociale media voor onderzoekers, journalisten,
kunstenaars, juristen, politici, werkgevers en werknemers, lesgevers,
ouders en kinderen.

De Campustalks vinden plaats in het Kultuurkaffee
<http://mailinglist.rd-ir.vub.ac.be/lt.php?c=150&m=119&nl=28&s=caebd66baaeff709e562fc90e21f8ec2&lid=1167&l=-http--www.vub.ac.be/cultuur/kkt/index.php/nl/extravaganza/spotlight>van
de VUB, op *6 november 2012* van *12 tot 14 uur*.

*Sprekers zijn:
*_ Kassandra Rothenstadt (VUB)
_ Ike Picone (Brussels Platform for Journalism, iMinds-SMIT)
_ Rob Heyman (VUB & SMIT)
_ Sara Bastiaensens (UA)
_ Katleen Gabriëls (VUB)
_ Irina Baraliuc (VUB)
_ Kristof D'hanens (Jeugdwerknet)

*Programma:*
12:00 lunch in KK Gallery’
12:50 start presentaties in KK
13:50 einde Campustalks

*Lunch:
*Herfstrisotto met pompoen, champignons, kastanjes en parmezaan
Veldsalade, rucola en geroosterde nootjes met mieriksworteldressing
Muffins met pinda's en chocolade

Deelname aan de Campustalks is gratis. De lunch kost 7,00 euro. Registreren
voor de lunch is
verplicht.<http://mailinglist.rd-ir.vub.ac.be/lt.php?c=150&m=119&nl=28&s=caebd66baaeff709e562fc90e21f8ec2&lid=1168&l=-http--rd-ir.vub.ac.be/en_GB/events/show/id/3064>*CAMPUSTALKS is een samenwerking van het VUB-rectoraat, CROSSTALKS, het
KultuurKaffee en UPV.*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*The ethical limits of (social) media*

Social media present an exciting platform for people to interact. Facebook,
Twitter, MySpace etc. are considered as public spaces. However, these
spaces are controlled by private investors out for profit. Social
networking sites blur the lines between personal and public behavior. Whose
information are you sharing anyway? Does the technology make us more
conscious of our actions? Does the fact that our ministers tweet, enhances
our trust in the policymaking process? This Campustalks addresses the
ethical challenges of social media for researchers, journalists, artists,
law practitioners, policymakers, employers and employees, educators and
students, parents and kids.

The Campustalks take place at the Kultuurkafee of the VUB, on *November 6*from
*12h00 to 14h00*.

*Speakers are:
*_ Kassandra Rothenstadt (VUB)
_ Ike Picone (Brussels Platform for Journalism, iMinds-SMIT)
_ Rob Heyman (VUB & SMIT)
_ Sara Bastiaensens (UA)
_ Katleen Gabriëls (VUB)
_ Irina Baraliuc (VUB)
_ Kristof D'hanens (Jeugdwerknet)

*Program:
*12:00 lunch at KK Gallery’
12:50 start presentations in KK
13:50 end of Campustalks

Participation to the Campustalks-presentations is free.

*Lunch:*
Autumn risotto with pumpkin, mushrooms, chestnuts and parmesan
Mixed salad with pine nuts and horseradish dressing
Muffins with peanuts and chocolat

Lunch costs 7,00 euro. Registration for the lunch is
necessary.<http://mailinglist.rd-ir.vub.ac.be/lt.php?c=150&m=119&nl=28&s=caebd66baaeff709e562fc90e21f8ec2&lid=1168&l=-http--rd-ir.vub.ac.be/en_GB/events/show/id/3064>*CAMPUSTALKS is a cooperation of the VUB-rectorate, CROSSTALKS,
KultuurKaffee and UPV.*
    Powered by StudioEmma<http://mailinglist.rd-ir.vub.ac.be/lt.php?c=150&m=119&nl=28&s=caebd66baaeff709e562fc90e21f8ec2&lid=1169&l=-http--www.studioemma.be>
   **
Click here<http://mailinglist.rd-ir.vub.ac.be/box.php?nl=28&c=150&m=119&s=caebd66baaeff709e562fc90e21f8ec2&funcml=unsub2>to
unsubscribe from future mailings.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/videovortex_listcultures.org/attachments/20121025/c165ccd2/attachment.html>


More information about the videovortex mailing list