<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-text-html" lang="x-unicode">
      <div class="moz-text-html" lang="x-unicode">
        <p><font size="+1"><tt>Dear list, <br>
            </tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt>Please feel welcome to join <b>Mastodon
                and the Fediverse</b> on Saturday the 8th of December in
              Varia, Rotterdam. During this</tt></font><font size="+1"><tt><font
                size="+1"><tt> <i>Welcome to the � Federation </i></tt></font>gathering
              we will focus on the cultures, communities and attitudes
              around the Mastodon project during an afternoon <i>worksession</i>
              (14:00h - 18:00h) and <i>public conversation</i> in the
              evening (20:00h - 21:30h). <br>
            </tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt>You can find more information below!</tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt>All the best, <br>
            </tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt>Roel & Manetta</tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt><br>
            </tt></font></p>
        <p><font size="+1"><tt>--- An English version of this text can
              be found below ---<br>
              <br>
            </tt></font><font size="+1"><tt><b>Welcome to the �
                Federation</b><br>
              <b>Mastodon en de Fediverse<br>
              </b><a
                href="https://varia.zone/mastodon-and-fediverse.html">https://varia.zone/mastodon-and-fediverse.html</a><b><br>
              </b><br>
            </tt><tt>Op zaterdag 8 december zal</tt></font><font
            size="+1"><tt><font size="+1"><tt> Wtt�F</tt></font></tt><tt>
              een rond-de-tafel gesprek organiseren als algemene
              introductie over Mastodon en de Fediverse. Hoe werkt het?
              Wat zijn de onderliggende concepten? Wie heeft het
              gemaakt? Wat is de geschiedenis erachter? Wat voor soort
              verschillende gemeenschappen leven er in dit ecosysteem?
              Wat betekent het om een gemeenschap te hosten?<br>
              <br>
              De introductie en het rondetafelgesprek worden
              gefaciliteerd door een beheerder van een grote Mastodon
              gemeenschap en een beheerder van een kleine Mastodon
              gemeenschap. Beiden hebben ook bijgedragen aan het
              vertalen van Fediverse software.<br>
              <br>
              Als onderdeel van deze editie van Wtt�F zullen we ook de
              middag samen doorbrengen om de documentatie en vertaling
              van het Mastodon-project te bekijken. Hoe worden
              open-source projecten vertaald? In welke taal worden
              projecten gecommuniceerd? Hoe kunnen de technische
              concepten toegankelijk worden gemaakt voor een groter
              publiek zonder hun betekenis te verliezen? <br>
              <br>
            </tt></font><font size="+1"><tt><font size="+1"><tt>Als je
                  wilt deelnemen aan deze werksessie, schrijf je dan
                  vooraf in door een korte mail te sturen naar
                  info[at]varia.zone.<br>
                  <br>
                </tt></font><b>Publiek gesprek</b><br>
              <i>Een algemene inleiding in Mastodon en het Fediverse</i><br>
              Zaterdag 8 december 2018<br>
              20:00u - 21:30u <br>
              <br>
              <b>Werksessie</b><br>
            </tt></font><font size="+1"><tt><i>Vertaling en documentatie
                van het Mastodon-project</i><br>
              Zaterdag 8 december 2018<br>
              14:00u - 18:00u<br>
              <br>
              Deze bijeenkomst vindt plaats in Varia, Gouwstraat 3 in
              Rotterdam. <br>
              <br>
              Meer informatie kan je vinden op <a
                href="https://varia.zone/wttf/">https://varia.zone/wttf/</a><br>
            </tt></font><br>
          <font size="+1"><tt><font size="+1"><tt>--- <br>
                </tt></font></tt></font><br>
          <font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><b>Welcome
                        to the � Federation</b><br>
                      <b>Mastodon and the Fediverse<br>
                      </b><a
                        href="https://varia.zone/en/mastodon-and-fediverse.html">https://varia.zone/en/mastodon-and-fediverse.html</a><b><br>
                        <br>
                      </b></tt></font>On the Saturday 8th of December
                  Wtt�F will host an evening roundtable as a general
                  introduction into Mastodon and the Fediverse. How does
                  it work? What are the underlying concepts? Who made
                  it? What has been the history behind it? What kind of
                  different communities inhabit this Fediverse? What
                  does it mean to host such a community?<br>
                  <br>
                  It will be hosted together by an administrator of a
                  large Mastodon community and an administrator of a
                  small Mastodon community. Both are also contributors
                  to the fediverse.<br>
                </tt></font></tt></font><br>
          <font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font
                        size="+1"><tt>As part of this edition of Wtt�F
                          we will also spend the afternoon together to
                          look at the documentation and translation of
                          the Mastodon project. How does the translation
                          of open source projects work? How are projects
                          communicated? How can the technical concepts
                          be made accessible for larger audiences
                          without diluting their significance?<br>
                          <br>
                          If you would like to join the worksession,
                          please register in advance by sending a mail
                          to info[at]varia.zone.<br>
                        </tt></font></tt></font></tt></font></tt></font><br>
          <font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font
                        size="+1"><tt><b>Public conversation</b><b><br>
                          </b><i> A general introduction into Mastodon
                            and the Fediverse</i><br>
                          Saturday 8 December 2018<br>
                          20:00h - 21:30h<br>
                          <br>
                        </tt></font></tt></font><b>Worksession</b><b><br>
                  </b><i>Translating and documentation of the Mastodon
                    project</i><br>
                  Saturday 8 December 2018<br>
                  14:00h - 18:00h<br>
                  <br>
                  This gathering takes place in Varia, Gouwstraat 3 in
                  Rotterdam. <br>
                  <br>
                  More information can be found on </tt></font></tt></font><font
            size="+1"><tt><font size="+1"><tt><font size="+1"><tt><a
                        href="https://varia.zone/wttf/">https://varia.zone/wttf/</a><br>
                      <br>
                      ---<br>
                    </tt></font></tt></font></tt></font> </p>
        <p><font size="+1"><tt>Dit project wordt mogelijk gemaakt met de
              steun van </tt><tt><a href="https://www.cbkrotterdam.nl/">CBK
                Rotterdam</a></tt><tt> en </tt><tt><a
                href="https://varia.zone">Varia</a></tt><tt>.<br>
              This project is made possible with the support </tt><tt><a
                href="https://www.cbkrotterdam.nl/">CBK Rotterdam</a></tt><tt>
              and </tt><tt><a href="https://varia.zone">Varia</a></tt><tt>.</tt></font></p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>