<Fair City Amsterdam> Fwd: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties

Bart Klaar burospelen at gmail.com
Tue Aug 7 06:41:13 CEST 2018


ter info.

groet! Bart

---------- Forwarded message ----------
From: Info | HV Arcade <info at hvarcade.nl>
Date: 2018-08-06 10:58 GMT+02:00
Subject: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met
pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties
To: Info | HV Arcade <info at hvarcade.nl>


*Nieuwsbericht*

*Huurdersorganisaties reageren met pamflet
<https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf>
op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties**Alle alarmbellen zijn afgegaan nu er op initiatief van de corporaties een
fundamentele stelselwijziging in het huurrecht wordt voorgesteld die de
rechtszekerheid van huurders aantast. Amsterdamse huurdersorganisaties
voelen zich overvallen door het **Manifest Passend Wonen
<https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/initiatief-23-woningcorporaties-van-passend-toewijzen-naar-passend-wonen.html>*
*dat
de woningcorporaties begin juni aan minister Ollongren hebben overhandigd. *

Het Manifest Passend Wonen vraagt de minister een wettelijke basis te
leggen om bestaande huurcontracten open te breken van huurders die volgens
de normen van corporaties  'te goedkoop’ of ‘te groot’ wonen, het
zogenaamde ‘scheefwonen’. Met deze aanpak beweren de corporaties
doorstroming op de sociale woningmarkt mogelijk te maken.De huurdersorganisaties Arcade, Bewonersraad Rochdale, DuWoners, HBO Argus,
HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam, Huurdersvereniging De
Waakvlam, Huurders Ymere Amsterdam en Huurgenoot zijn geschrokken omdat
huurders gedwongen zullen worden meer huur te betalen of kleiner te gaan
wonen. Het dwingt huurders om te verhuizen naar een goedkopere en/of een
kleinere woning, vanwege  enorme huurverhogingen of omdat de
gezinssamenstelling kleiner is geworden. “Dat mensen  gedwongen zullen
worden om te verhuizen in plaats van verleid, daar worden huurders heel
onrustig van. Waarom komen de corporaties niet met slimme flexibele
woonconcepten en regelingen die het aantrekkelijker maken om vrijwillig te
verhuizen?”, aldus Vera van Lieshout van de Bewonersraad Rochdale.

Van vrijwillig opzeggen laat staan van enige keuzevrijheid is geen sprake
meer. Huurders worden verjaagd uit hun woningen en dat is ook de bedoeling
van het voorstel. En een verdergaande flexibilisering van het huurcontract
ligt in het verschiet. “Dit is niet de oplossing; die moet gezocht worden
in meer bouwen zodat de voorraad woningen op peil komt. Als het gaat om het
genereren van meer inkomsten voor de corporaties ten behoeve van nieuwbouw,
schaf dan de verhuurdersheffing af.”, aldus Peter Weppner van Huurders
Ymere Amsterdam.De voorstellen van de corporaties knagen op onevenredige wijze aan de
woonzekerheid van de huurders in de sociale sector. Dit zal werken als een
steen in de vijver en de gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale
cohesie zullen, zeker in de Randstedelijke gebieden, immens zijn. Deze
inbreuk op de rechten van de huurders past zowel de overheid als de
woningcorporaties niet en wordt door de ondertekenaars van het Pamflet
Inbreuk Huurrecht als onaanvaardbaar gezien. Huurdersorganisaties willen
graag als gelijkwaardige partners met de corporaties praten over een
toekomstvisie op wonen, maar niet over het manifest: dat moet van tafel.
Het tij moet worden gekeerd!

https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/
Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf


-- 
Buro Spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe
+31(0)6 36188407

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Websites: www.burospelen.com /  www.burospelenblog.nl/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
BTW (VAT) no. NL147245217B01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph
Chilton Pearce
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180807/49054bc6/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 73034 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180807/49054bc6/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Pamflet inbreuk op huurrecht - augustus 2018.pdf
Type: application/pdf
Size: 180338 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180807/49054bc6/attachment.pdf>


More information about the faircityamsterdam mailing list