<Fair City Amsterdam> Fwd: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties

info at stichtingsecretgarden.nl info at stichtingsecretgarden.nl
Tue Aug 7 20:43:57 CEST 2018


Beste,

 

Graag meer hierover wil weten, want ik maak het nu mee. Ik word gedwongen om naar een andere woning te gaan zoeken.

Alvast bedankt voor informatie. 

 

Grotjes,

Emir Belatoui

 

Van: faircityamsterdam [mailto:faircityamsterdam-bounces at listcultures.org] Namens Bart Klaar
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 6:41
Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: <Fair City Amsterdam> Fwd: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties

 

ter info.

 

groet! Bart

 

---------- Forwarded message ----------
From: Info | HV Arcade <info at hvarcade.nl <mailto:info at hvarcade.nl> >
Date: 2018-08-06 10:58 GMT+02:00
Subject: Nieuwsbericht: Amsterdamse huurdersorganisaties reageren met pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties
To: Info | HV Arcade <info at hvarcade.nl <mailto:info at hvarcade.nl> >    

 

 

 


 

 

 


	

Nieuwsbericht

Huurdersorganisaties reageren met  <https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf> pamflet op dreigende inbreuk op rechten van huurders door de corporaties

 

Alle alarmbellen zijn afgegaan nu er op initiatief van de corporaties een fundamentele stelselwijziging in het huurrecht wordt voorgesteld die de rechtszekerheid van huurders aantast. Amsterdamse huurdersorganisaties voelen zich overvallen door het  <https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/initiatief-23-woningcorporaties-van-passend-toewijzen-naar-passend-wonen.html> Manifest Passend Wonen dat de woningcorporaties begin juni aan minister Ollongren hebben overhandigd. 

Het Manifest Passend Wonen vraagt de minister een wettelijke basis te leggen om bestaande huurcontracten open te breken van huurders die volgens de normen van corporaties  'te goedkoop’ of ‘te groot’ wonen, het zogenaamde ‘scheefwonen’. Met deze aanpak beweren de corporaties doorstroming op de sociale woningmarkt mogelijk te maken. 

 

De huurdersorganisaties Arcade, Bewonersraad Rochdale, DuWoners, HBO Argus, HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam, Huurdersvereniging De Waakvlam, Huurders Ymere Amsterdam en Huurgenoot zijn geschrokken omdat huurders gedwongen zullen worden meer huur te betalen of kleiner te gaan wonen. Het dwingt huurders om te verhuizen naar een goedkopere en/of een kleinere woning, vanwege  enorme huurverhogingen of omdat de gezinssamenstelling kleiner is geworden. “Dat mensen  gedwongen zullen worden om te verhuizen in plaats van verleid, daar worden huurders heel onrustig van. Waarom komen de corporaties niet met slimme flexibele woonconcepten en regelingen die het aantrekkelijker maken om vrijwillig te verhuizen?”, aldus Vera van Lieshout van de Bewonersraad Rochdale.

Van vrijwillig opzeggen laat staan van enige keuzevrijheid is geen sprake meer. Huurders worden verjaagd uit hun woningen en dat is ook de bedoeling van het voorstel. En een verdergaande flexibilisering van het huurcontract ligt in het verschiet. “Dit is niet de oplossing; die moet gezocht worden in meer bouwen zodat de voorraad woningen op peil komt. Als het gaat om het genereren van meer inkomsten voor de corporaties ten behoeve van nieuwbouw, schaf dan de verhuurdersheffing af.”, aldus Peter Weppner van Huurders Ymere Amsterdam.

 

De voorstellen van de corporaties knagen op onevenredige wijze aan de woonzekerheid van de huurders in de sociale sector. Dit zal werken als een steen in de vijver en de gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie zullen, zeker in de Randstedelijke gebieden, immens zijn. Deze inbreuk op de rechten van de huurders past zowel de overheid als de woningcorporaties niet en wordt door de ondertekenaars van het Pamflet Inbreuk Huurrecht als onaanvaardbaar gezien. Huurdersorganisaties willen graag als gelijkwaardige partners met de corporaties praten over een toekomstvisie op wonen, maar niet over het manifest: dat moet van tafel. Het tij moet worden gekeerd!


 
 


 <https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf> https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/08/Pamflet-inbreuk-huurrecht-082018.pdf

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

  <http://dl.efa-project.org/static/1x1spacer.gif> 
-- 

Buro Spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe
+31(0)6 36188407


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Websites: www.burospelen.com <http://www.burospelen.com>  /  www.burospelenblog.nl/ <http://www.burospelenblog.nl> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BTW (VAT) no. NL147245217B01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180807/3ebcb730/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 73034 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180807/3ebcb730/attachment.png>


More information about the faircityamsterdam mailing list