<Fair City Amsterdam> Statiefoto B&W

hay at urbanresort.nl hay at urbanresort.nl
Tue Aug 14 20:34:36 CEST 2018


Beste mensen,

En ja, het nieuwe college van B&W Amsterdam is uit de startblokken..
Om de nieuwe wind in Amsterdam te onderstrepen, koos het college in plaats van het stadhuis een meer passende lokatie voor haar statiefoto..


Groet van
Hay Schoolmeesters

====================
Stichting ADM Leeft
Hornweg 6
1045 AR Amsterdam
e office at adm.amsterdam
e www.adm.amsterdam
====================


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180814/23d4a625/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ADM Poortkleur.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1274691 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180814/23d4a625/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list