<Fair City Amsterdam> Huurders sociale sector in groot gevaar!!!

abraham vega ABRAHAMSASH at hotmail.com
Tue Jul 3 14:23:15 CEST 2018
Beste Faircity mensen,


Naar aanleiding van de werkconferentie van 26 mei en de opkomende vervolg conferentie van 7 juli voor een nieuw huurders organisatie voor Amsterdam wil ik graag met jullie brainstormen.

Niemand van ons weet precies hoe wij verder moeten maar Gemeente Amsterdam de vastgoed industrie en de financiële industrie weten het wel, politici en ambtenaren willen dat alle huurders door een paraplu organisatie  vertegenwoordigd zijn, een soort fotokopie van de oude corrupte HA. Ik kan ze goed begrijpen, een huurders organisatie dat hun liberale plannen verder legitimeert is voor hun zeer gewenst, maar is het voor ons de gewone huurders ook gewenst?

Misschien mijn worden klinken wat hard, hoe zo corrupt? maar de feiten spreken voor zich en het bewijs is overvloedig aanwezig.

Twintig jaar geleden is deze invloedrijk netwerk van gemeente (politici en ambtenaren) de vastgoed industrie en de financiële industrie begonnen met het uitvoeren van de privatisering en afbraak van de sociale volkshuisvesting in Amsterdam, als gevolg van het door Lubbers (CDA) en Wim Kok (PvdA) paarse neoliberale beleid van afbraak van de verzorgingsstaat met steun van de Nederlandse elite.

Staatssecretaris Eneüs Heerma (CDA) heeft met zijn kwaadaardige  geniale Bruteringsoperatie (1995) de politieke / juridische grond gelegd voor deze buitensporig destructieve beleid van het afschaffen van woonzekerheid en woonrecht.


Met dit als achtergrond had de elite (en heeft het nog steeds) behoefte om dit beleid "democratisch" te legitimeren. De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft dat rol overvloedig vervuld. De HA kreeg structureel grote subsidies van de gemeente en ook geld van corporaties. Jaar in jaar uit tekende de HA namens de huurders in Amsterdam convenanten met gemeente en woningcorporaties (zie archieven) waar stelselmatig het liberale beleid werd gelegitimeerd en de positie van de huurders en burgers met een middeninkomen en onder kapot werden gemaakt .

Niet lang geleden is de HA opgedoekt omdat er zulke grote problemen ontstonden waardoor de gemeente geen keus meer had dan de samenwerking met de HA te moeten opheffen. €200,000.00 zijn verdwenen, en Winnie Terra laatste voorzitster van de HA heeft eigenhandig en onrechtmatig aan zichzelf een salaris van €60,000.00 toegeëigend.

Het meest opvallend is dat geen enkel Huurders organisatie in Amsterdam of de koepelorganisaties hebben aangifte bij de politie gedaan en ook geen enkel poging om deze daders voor de rechter te brengen en vooral geen media aandacht gezocht. Ook de media heeft opvallend weinig tot niets over deze probleem bericht gegeven.


En hoe zit het met WOON, tenminste deze organisatie zou kosher moeten kunnen zijn?

Helaas niet, het is wel zo dat ze goed werk leveren als het gaat om het behartigen van de individuele juridische positie van huurders, maar altijd binnen de kaders van de wet en de afgesproken regels, en nooit activistisch voor het behoud van de sociale volkshuisvesting.

Hoe komt dat?

Eef Meijerman (PvdA), de voorzitter van de Amsterdam Steunpunt Wonen en WOON (tot okt 2017), de oorspronkelijke organisatie van WOON was een grote voorstander van de privatisering van de sociale volkshuisvesting. In een schip de kapitein bepaalt de richting.


Wat is er aan de hand, waarom zo'n brede stilte en medeplichtigheid?


Hoe zit het met de toekomst?

Weinig rooskleurig, men zegt dat links is de grote winnaar van de laatste gemeente verkiezingen, niets is minder waar, de werkelijke winnaars van de laatste verkiezingen zijn de vastgoed industrie en de financiële industrie omdat Amsterdam  geen democratie is maar lobbycratie. Alle politieke partijen behalve PvdD zijn met elkaar eens over de metropolisering van Amsterdam, namelijk dat Amsterdam MOET groeien tot een stad van 2 miljeon mensen. Dat betekent bouwen, bouwen en nogmaals bouwen, ten koste van groen, openbare ruimte, laagbouw en mensen met een klein inkomen.

Erger nog, Amsterdam wil de klimaatverandering aanvechten en CO2 reduceren, dat betekent en nieuw beleid onder de naam van "energie transitie". Alle woningen in Amsterdam moeten "energie neutraal" worden, om dat te kunnen bereiken zullen woningcorporaties hun bezit transformeren (particulier eigenaren kunnen niet worden gedwongen daar aan mee te werken -voorlopig-) maar corporaties willen graag aan mee doen. Corporaties hebben berekend dat ze tussen € 100,000.00 en €130,000.00 per woning moeten investeren om deze te renoveren en omvormen tot energieneutraal. Omdat zulke bedragen ergens vandaan moeten komen, en gewone huurders dat niet kunnen opbrengen dan zal de staat de corporaties subsidiëren met €80,000.00 per woning. Maar er is wel een klein probleempje, melden de corporaties, een deel van hun bezit +/- 20% zullen veel meer dan €130,000.00 renovatie kosten per woning gaan kosten en daarom raden ze aan om deze woningen liever te slopen en in plaats daarvan nieuw woningen te bouwen zonder gas aansluiting.

Wie zal durven om tegen het klimaatverandering verbetering op te staan, wie wil door het leven lopen als een CO2 terrorist?

Feitelijk het is een herhaling van zetten, in de laatste 20 jaar de elite heeft de sociale woningen gerenoveerd, gesloopt, nieuw gebouwd maar vooral duurder gemaakt omdat het asociaal zou zijn dat mensen met een hogere inkomen zouden betalen zoals iemand met een klein inkomen, bovendien, in een participatie samenleving men wordt geacht om zijn eigen broek te kunnen ophouden. Energie transitie betekent niets anders, renoveren, slopen, nieuw bouwen en vooral duurder maken, maar deze keer zonder gas aansluiting, omdat het asociaal is om co2 te produceren en het klimaat te veranderen . Dit allemaal terwijl geen enkel wetenschapper kan bewijzen en garanderen dat andere alternatieve vormen van energie productie duurzamer en beter voor het milieu zijn.


De elite -gemeente/ vastgoedindustrie/ financiële industrie-  hebben zoals altijd bij erg controversiële kwesties de zomer gekozen om een "nieuw" HO te stichten met de hoop dat niemand echt iets tegen kan brengen, Ik hoop dat ze deze keer zich ernstig vergist hebben.


Huisvesting is de hoofdthema van Faircity, tot stand gekomen als gevolg van de lancering van de EU urban agenda en Amsterdam als de voorzitter van de EU in 2015.

Ik luister graag naar jullie reacties, en het liefst zou ik een bijeenkomst samen met jullie hierover willen organiseren.


Vriendelijke groet,

Abraham
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180703/c1cc5c01/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list