<Fair City Amsterdam> Huurders concrete actiepunten

daniel Bosch danbosch at hotmail.com
Fri Jul 6 15:31:15 CEST 2018


Hallo allen,


deze vergelijking van Jan gaat te ver en ik snap niet dat die gemaakt wordt!

Abraham is geen racist of iets dergelijks, verre van dat , de koepels ter discussie stellen is niet hetzelfde als niet houden van Marokkanen.

Als je het niet eens bent met Abraham ,ok  maar ga hem niet beledigen of een manke vergelijking trekken.

Fair City komt trouwens ook op voor de belangen van Henk en Ingrid en daar is niets mis mee.


Groet Daniel
________________________________
Van: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> namens Jan <jan at disroot.org>
Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 14:29
Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: Re: <Fair City Amsterdam> Huurders concrete actiepunten


Dag Abraham,


Ik snap heel goed de bedenkingen bij de rol van de koepels, zoals ik je ook eerder heb gemaild. De koepels hebben een positie zoals Rousseau die omschrijft met een "sociaal contract". Ik ben het verder echter weinig eens met je aanpak. Ik hoef voor mezelf alleen maar in gedachten fair city te vervangen door Henk en Ingrid en de koepels door de Marokkanen om voor mijzelf te weten waarom.


Ik kom je vast spoedig weer tegen en dan bespreek ik dit graag verder met je. Maar omdat je er om vroeg: nee ik denk dat actiepunt 2 niet gaat lukken met dit actiepunt 1.


Groet,

JanOn 06/07/18 11:03, abraham vega wrote:

Beste Faircity mensen,


Ik heb nog weinig reacties van jullie ontvangen over mijn laatste brief. Desondanks, en omdat de tijd dringt ik stel jullie twee concrete actie punten:


De corporatie koepelorganisaties de-legitimeren en  formeel doen opdoeken. Koepelorganisaties zeggen de huurders te vertegenwoordigen maar dat is niet zo, niemand heeft ze formeel als vertegenwoordiger bekrachtigd (met een handtekening) en hun opstelling klopt voor bestuursrechtelijke doeleinden ook niet.


Een nieuw en onafhankelijke huurdersorganisatie oprichten met als doel de sociale volkshuisvesting te beschermen en versterken/ uitbreiden zonder concessies (statutair vastgelegd), dus een huurders organisatie waar geen plek is voor paarse compromissen en liberale agenda's.


Dat is maar een begin, wij hebben veel meer mogelijkheden maar wij moeten z.s.m. en goed brainstormen om een hele strategie uit te bouwen.


Wat vinden jullie ervan?


Vriendelijke groet,

Abraham_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org<mailto:faircityamsterdam at listcultures.org>
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180706/a0b6df10/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180706/a0b6df10/attachment-0001.txt>


More information about the faircityamsterdam mailing list