<Fair City Amsterdam> Huurders concrete actiepunten

Jan jan at disroot.org
Fri Jul 6 14:29:18 CEST 2018


Dag Abraham,


Ik snap heel goed de bedenkingen bij de rol van de koepels, zoals ik je 
ook eerder heb gemaild. De koepels hebben een positie zoals Rousseau die 
omschrijft met een "sociaal contract". Ik ben het verder echter weinig 
eens met je aanpak. Ik hoef voor mezelf alleen maar in gedachten fair 
city te vervangen door Henk en Ingrid en de koepels door de Marokkanen 
om voor mijzelf te weten waarom.


Ik kom je vast spoedig weer tegen en dan bespreek ik dit graag verder 
met je. Maar omdat je er om vroeg: nee ik denk dat actiepunt 2 niet gaat 
lukken met dit actiepunt 1.


Groet,

Jan
On 06/07/18 11:03, abraham vega wrote:
>
> Beste Faircity mensen,
>
>
> Ik heb nog weinig reacties van jullie ontvangen over mijn laatste 
> brief. Desondanks, en omdat de tijd dringt ik stel jullie twee 
> concrete actie punten:
>
>
> De corporatie koepelorganisaties de-legitimeren en formeel doen 
> opdoeken. Koepelorganisaties zeggen de huurders te vertegenwoordigen 
> maar dat is niet zo, niemand heeft ze formeel als vertegenwoordiger 
> bekrachtigd (met een handtekening) en hun opstelling klopt voor 
> bestuursrechtelijke doeleinden ook niet.
>
>
> Een nieuw en onafhankelijke huurdersorganisatie oprichten met als doel 
> de sociale volkshuisvesting te beschermen en versterken/ uitbreiden 
> zonder concessies (statutair vastgelegd), dus een huurders organisatie 
> waar geen plek is voor paarse compromissen en liberale agenda's.
>
> Dat is maar een begin, wij hebben veel meer mogelijkheden maar wij 
> moeten z.s.m. en goed brainstormen om een hele strategie uit te bouwen.
>
>
> Wat vinden jullie ervan?
>
>
> Vriendelijke groet,
>
> Abraham
>
>
>
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20180706/e65841e2/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list