<Fair City Amsterdam> scheefwoners? passend wonen?

abraham vega abrahamsash at hotmail.com
Wed Nov 21 17:38:01 CET 2018


Bedankt voor de info Jan,
Beste mensen,

De E.U. bewaakt voor de bescherming van de vrije markt in Europa, dat wil zeggen voor het liberale belang van de elite in Europa, sociale huur is een doorn in het oog van de E.U. omdat sociale huur werkt zogenaamd concurrentie vervalsend.
Nelly Kroes speelde een belangrijk rol hierin, zij wordt ook -niet ten goede (op z'n minst belangen verstrengeling)- benoemt in de parlementaire enquête over de woningcorporaties -zonder consequenties voor haar en haar kornuiten.
Is aangeraden om niet te vergeten dat de sociale volkshuisvesting en de woningwet vanaf 1901 waren niet uitsluitend bedoeld voor de armste van Nederland. De Nederlandse regering destijds en tot Lubbers/Kok zagen als een zak voor de algehele welzijn van de gehele bevolking om over een voltallig en kwalitatief goed woning voorraad te beschikken, voor rijk en arm met steun van de overheid. Het is pas met de introductie van de zeer slimme tactiek van scheefwonen dogma dat politici gingen het idee van sociale woning alleen voor de armsten omarmen, dat is ongeveer 10 jaar oud.

Groeten,
Abraham


________________________________
Van: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> namens jan at disroot.org <jan at disroot.org>
Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:38
Aan: faircityamsterdam at listcultures.org
Onderwerp: <Fair City Amsterdam> scheefwoners? passend wonen?

Rechter: Nederland stelde zelf inkomensgrens sociale huur vast

20 november 2018

De Europese Commissie mocht Nederland vragen om de doelgroep voor sociale huurwoningen te begrenzen. Europa moet namelijk kunnen toetsen of die ten goede komen aan ‘sociaal achtergestelde groepen’. Volgens de rechter stelde Nederland vervolgens zelf de huidige inkomensgrens voor. Dat oordeelde het Europees Gerecht op 15 november 2018 in de zaak<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/197757/197757_1155868_173_2.pdf> van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie.


https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/europa/visie-europese-commissie-op-sociale-huisvesting/rechter-nederland-stelde-zelf-inkomensgrens-sociale-huur-vast.html-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20181121/4cf1560a/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list