<Fair City Amsterdam> Zef Hemel ...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Wed Apr 3 10:10:09 CEST 2019


Aloha,

... zegt iets verstandigs en staat aan de goede kant. Wie had dat 
geloofd?

"UIT HET HET COMITE VAN AANBEVELING WIBAUT VRIJ:
Zef Hemel
Bestuurslid Amsterdam 750, professor stedelijk planning, Wibaut Chair 
UvA
"De autocorridor dwars door de binnenstad - het IJtunneltracé - vind ik 
eigenlijk niet meer kunnen."

Waarom zit u in het comité? Omdat ik de autocorridor dwars door de 
binnenstad - het IJtunneltracé - eigenlijk niet meer vind kunnen. Het 
was een idee uit de jaren zestig dat toen het allemaal logisch leek, 
maar de stad is fundamenteel veranderd. Wat lijkt u het allerleukst aan 
de autovrije zondag op de Wibautas? Deels is het nostalgie - de 
autovrije zondagen in de jaren zeventig vond ik fantastisch. Een nieuwe 
wereld ging destijds voor me open. Deels is het noodzaak: de 
luchtkwaliteit is belabberd. Trouwens, in Zuid-Amerikaanse steden als 
Curitiba en Bogotá bestaan dit soort autovrije zondagen allang. De hele 
stad loopt uit, gaat fietsen, spelen, het is daar één groot feest. 
Zoiets wens ik de Amsterdammers ook toe. Wat gaat u die dag daar 
doen?Fietsen en flaneren. Ik hoop dat de zon schijnt. Uw grootste wens 
voor autoluw Amsterdam? Minder herrie, een schonere lucht, vriendelijke 
mensen op straat."


(in de Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Amsterdam)

Het wordt een mooie Lente!
Veel plezier!

p+2D!
More information about the faircityamsterdam mailing list