<Fair City Amsterdam> public future?

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sat Dec 14 11:51:26 CET 2019


Dag Menno,

Dat het ‘niet makkelijk’ zou zijn, was te verwachten. Er botsen teveel dingen met mekaar in Zuidoost. De zwarte gemeenschap heeft zijn eigen niches, onderverdeeld in afkomst. De mentaliteit hier in de ambtenarij is zeker topdown. Zelfs in participatiezaken waarin veel bewoners heel veel tijd stoppen, wordt je na kritiek al te vaak ter verantwoording geroepen bij de betrokken ambtenaar of ‘opdrachtgever’.

Wat natuur betreft is ook de ‘groene en democratische’ coalitie hier in Zuidoost overgestapt op de neoliberale aanpak. The colour kitchen voor mensen met een achterstand op de ‘arbeidsmarkt’ moest verdwijnen en daar hebben wij als bewoners tegen geprotesteerd, zonder resultaat. Alles wat met groen te maken heeft moet volgens de nomenklatura bekeken worden vanuit een verdienmodel. Er moet geconsumeerd en geld verdiend worden. En als de burger niet wil, dan wordt hij bij zijn haren het natuurgebied ingesleept om een barbecuezaakje op te zetten. In het park zijn de houten banken allemaal als brandhout gebruikt. Nu staan er in het park betonnen ‘tafels en banken’, en die zijn ook al weer door gesleep voor festivals beschadigd.

De diverse etnische groepen kennen het klappen van de zweep in dit stadsdeel en leggen zich erbij neer, zolang ze maar gesubsidieerd worden. Participatie van onder uit werkt hier nog niet. Zonder poffertjes of ander lekkers zijn mensen nauwelijks op te trommelen. Immigranten die willen meestromen in de vaart der volkeren zien dat gewoon als voordeel halen uit de beloftes van het westen, voor ieder een auto, en als het kan ook vijf (oude wrakken desnoods) en veel parkeerplek. Dat kun je samenvatten als wat een buurman eens tegen mij zei toen er in twee straten 101 bomen gekapt werden voor meer parkeerruimte: “dat is de vooruitgang”. Het juridische verloop van deze kwestie tart elke verbeelding. Zuidoost Nergens Anders.

Conferenties als deze zijn wel een steun voor actievelingen, die nu eens openlijk mogen dromen, maar de harde werkelijkheid verschijnt weer een week later. Zuidoost heeft zijn eigen problemen. Het eerste wat mensen van elke afkomst wensen, is veiligheid. Maar dat gaat al te vaak mis bij de opgroeiende jeugd. Toch is Zuidoost in tegenstelling tot andere Europese steden een redelijk goede plek om te wonen. Ik woon er al zo’n vijfenveertig jaar. De inzet van bewoners is erg hoog. Groen is volgens mij de eerste voorwaarde voor een stad waarin bewoners van verschillende afkomst kunnen samenwonen. Als men wil verdichten, dan verdicht men ook de problemen.
Een mens kan zich niet met alles bezighouden. Ik hou me bezig met het groen hier. Sommige bestuurders vinden ‘groen een wit ding’, maar dat is een bekrompen visie. Wij moeten toch allemaal ademen, of niet soms? In een aantal Amsterdamse wijken kun je niet fatsoenlijk meer ademen. De stroom toeristen naar Amsterdam is te zien als ramptoerisme.

Met vriendelijke groet,
Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html <http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html>On 14 Dec 2019, at 11:13, Menno Grootveld <rabotnik at xs4all.nl> wrote:

Dag Bart en allen,

Ja, ik ben er geweest, en het was niet makkelijk.

Om te beginnen: David Harvey, die er tweemaal was (op woensdag en op zaterdag) was fantastisch. In een uur tijd gaf hij een haarscherpe analyse van het tijdsgewricht waarin we verkeren en van de context waarin wij onze strijd voor de stad moeten zien. Helaas was er daarna geen (of nauwelijks) tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over wat dit voor Amsterdam zou kunnen betekenen (dat was zaterdag overigens wel het geval). Verder viel het me op dat veel mensen blijkbaar vooral naar de conferentie waren gekomen om hun eigen projectjes te pitchen, en dat is vrij dodelijk.

Maar mijn belangrijkste bezwaren tegen dit "circus," zoals ik het noem, zijn wat mij betreft allemaal overeind blijven staan:

1) Dit is "top down" in plaats van "bottom up," en het is ook allemaal veel te duur. Ik hoorde dat het hele circus 400.000 euro heeft gekost (dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat er inmiddels zo'n 9 mensen in dienst zijn bij de gemeente voor de "99 van Amsterdam"), en dat geld kan natuurlijk veel beter besteed worden. Je kunt activisme niet van bovenaf regisseren, daarmee sla je de hele boel juist morsdood.

2) De plek was heel raar gekozen. Ik weet ook wel dat de K-buurt in de Bijlmer (onder de bezielende leiding van Mike Brantjes) een van de actiefste buurten van Amsterdam is, dus daar ligt het niet aan. Maar we zaten met z'n allen in een tot "kerk" omgebouwd gedeelte van een half inestorte parkeergarage en de lunch was in de nabijgelegen moskee. Afgezien van de zwarte dominee van de (Ghanese) kerk, een stuk over drie zwarte buurtbewoners en de juffrouw die de koffie maakte en de vloer aanveegde heb ik geen zwarte mensen op de conferentie gezien. Wat is dan de meerwaarde van de keuze voor zo'n plek? Het kwam op mij over als heel geforceerd en (ik durf het bijna niet te zeggen) neo-koloniaal: vier dagen met veel aplomb een evenement neerzetten in een omgeving die dat niet gewend is en er grotendeels ook niets mee heeft, om daarna vrolijk weer te vertrekken. En het schrijnendste was dat aan de overkant van de straat nóg zo'n parkeergarage stond waar een groep van vijftig ongedocumenteerden bivakkeerde die nog steeds door de stad rondzwerft en in de vrieskou in een open ruimte moet slapen. Daar had die 400.000 euro beter aan besteed kunnen worden.

3) De opzet van (het lokale deel van) de conferentie was ook heel vreemd. Er was voor gekozen om het geheel de ene dag naar thema in te delen en de andere dag naar wijk. Je moest ook de hele tijd gaan praten met mensen uit jouw wijk. Maar het punt is nu juist dat het om de HELE stad gaat. Bij de laatste verkiezingen bleek al dat Amsterdam hopeloos gesegregeerd is. Dat moet je dus vooral NIET benadrukken door mensen min of meer te dwingen zich op wijkniveau te organiseren. Die thematische indeling werkt ook niet, want dan krijg je dus vooral clubjes mensen die met elkaar gaan concurreren over de vraag wie zich nou het meest met de commons bezighoudt, of met de democratisering.

4) De grote afwezige op deze conferentie (naast bovengenoemde ongedocumenteerden) was de Lutkemeerpolder, op dit moment een van de plekken in de stad waar de strijd tegen de krachten die de stad willen vernietigen zich concentreert. Zolang dit zogenaamd "progressieve" gemeentebestuur niet in staat is om ervoor te zorgen dat dat cruciale stukje groene polder, ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol, groen blijft, zijn alle mooie woorden over de duurzame en groene stad gebakken lucht.

Waarvan akte.

Hartelijke groet,

Menno
Op 14-12-19 om 10:15 schreef Bart Klaar:
> 
> 
> https://thefutureispublicdestadvanmorgen.nl/ <https://thefutureispublicdestadvanmorgen.nl/>
> 
> 
> Is er iemand geweest?
> Hoe was het?
> groet bart
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Buro Spelen
> 
> Bart Stuart en Klaar van der Lippe
> +31(0)6 36188407
> 
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> Websites: www.burospelen.com <http://www.burospelen.com/> /  www.burospelenblog.nl/ <http://www.burospelenblog.nl/>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam 
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> BTW (VAT) no. NL147245217B01
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> 
> 
> To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce 
> 
> 
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org <mailto:faircityamsterdam at listcultures.org>
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org <http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org>
_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20191214/7106bc2a/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list