<Fair City Amsterdam> demo vrijdag 1 maart

Boudewijn Rückert boudo.amsterdam at gmail.com
Tue Feb 26 21:26:41 CET 2019


Niet vergeten!
>  
> Bewonerscommissie Olympia en Huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid organiseren met steun van HYA (de huurderskoepel van Ymere) een protestactie tegen de doorgaande verkoop van sociale huurwoningen in de Stadionbuurt. Woningcorporatie Ymere heeft de afspraken met bewonerscommissie Olympia geschonden. De bewonerscommissie ging er mee akkoord dat Ymere 50% van de woningen mocht verkopen om de renovatie te financieren. Inmiddels is al 60% van de woningen verkocht en de verkoop gaat gewoon door. In zuid is het percentage sociale huur gezakt tot 18%.
> 
> Ymere heeft gereageerd in NUL020, een gratis blad van de gemeente over woningbouw:
> 
> ""Wij kijken niet alleen naar het complex Olympia maar naar de hele wijk. In de Schinkelbuurt en de hele Stadionbuurt behouden we het overgrote deel van onze woningen voor de sociale huur."
> 
> Verder stelt Ymere dan ze op de opbrengsten uit verkoop nodig te hebben om de enorme opgaven te financieren. "Dat zijn nieuwbouw, onderhoud, renovatie, betaalbaarheid en het verduurzamen van ons woningbezit."
> 
> De overeenkomst met de bewonerscommissie blijkt dus niets waard te zijn. Ook leidt Ymere bewoners om de tuin. In de Stadion en Schinkelbuurt heeft de corporatie helemaal niet zoveel bezit. En het bezit dat ze daar hebben zit in de verkoopvijver!
> 
> Kom aanstaande vrijdag 1 maart naar de protestactie bij het kantoor van Bewonerscommissie Olympia, Olympiaweg 36 hs
> 
>  
> 
> 
> 
>  
>  
>  
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190226/2a48e2a4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 7AFCD0E361F54ECBA167EBDA51DB26EF.jpg
Type: image/jpeg
Size: 152555 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190226/2a48e2a4/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list