<Fair City Amsterdam> demo vrijdag 1 maart

Kimbel Bouwman a.k.bouwman at chello.nl
Tue Feb 26 22:22:43 CET 2019


vrijdag 1 maart vanaf 16 uur dus

>> Bewonerscommissie Olympia en Huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid organiseren met steun van HYA (huurderskoepel van Ymere) een protestactie tegen de voortdurende verkoop van sociale huurwoningen in de Stadionbuurt. Woningcorporatie Ymere heeft de afspraken met bewonerscommissie Olympia geschonden. De bewonerscommissie ging ermee akkoord dat Ymere 50 procent van de woningen mocht verkopen om de renovatie te financieren. Inmiddels is al 60 procent van de woningen verkocht en de verkoop gaat gewoon door. In Zuid is het percentage sociale huur gezakt tot 18 procent.
>> 
>> Ymere heeft gereageerd in NUL20, een gratis platform en tijdschrift van de gemeente over woningbouw: "Wij kijken niet alleen naar het complex Olympia maar naar de hele wijk. In de Schinkelbuurt en de hele Stadionbuurt behouden we het overgrote deel van onze woningen voor de sociale huur."
>> 
>> Verder stelt Ymere dat ze de opbrengsten uit verkoop nodig hebben om de enorme opgaven te financieren: "Dat zijn nieuwbouw, onderhoud, renovatie, betaalbaarheid en het verduurzamen van ons woningbezit."
>> 
>> De overeenkomst met de bewonerscommissie blijkt dus niets waard te zijn. Ook leidt Ymere bewoners om de tuin. In de Stadion- en Schinkelbuurt heeft de corporatie helemaal niet zoveel bezit. En het bezit dat ze daar hebben zit in de verkoopvijver!
>> 
>> Kom aanstaande vrijdag 1 maart om 16 uur naar de protestactie bij het kantoor van Bewonerscommissie Olympia, Olympiaweg 36 hs.
>> 
>> Meer info: www.hya.nl/actieolympia
>> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190226/5229c8eb/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: poster2.jpg
Type: image/jpg
Size: 7921493 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190226/5229c8eb/attachment.jpg>


More information about the faircityamsterdam mailing list