<Fair City Amsterdam> Airbnb en zijn (stedelijke) tegenwerkers

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Thu Jun 20 15:21:50 CEST 2019


  Aloha,


Amsterdam, Barcelona, ​​Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakow, Munichen, 
Parijs, Valencia en Wenen schrijven een gezamelijke brief aan de EU dat 
er toch echt iets aan AirBnB & co gedaan moet worden.

Persbericht Amsterdam

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/laurens-ivens/persberichten/press-release-cities-alarmed-about/

Doewie, p+2D!
More information about the faircityamsterdam mailing list