<Fair City Amsterdam> ........ zou ook es Wenen kunnen volgen ...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Tue May 14 08:47:03 CEST 2019


Aloha,

... stadsplannen ook voor vrouwen ...

https://www.theguardian.com/cities/2019/may/14/city-with-a-female-face-how-modern-vienna-was-shaped-by-women

Vrouwen en mannen blijken in een verschillende steden in dezelfde stad 
te wonen en te bewegen - 'n beetje het 'City and the City' verhaal van 
Sebastain Olma, maar dan op straat nivo - en stadsplanning wordt door 
mannen voor ... mannen bedreven. Wenen is dit patroon aan het doorbreken 
in nieuwe wijken, en in de herrinrichting van oudere wijken. En 
Amsterdam?

Ciaoui, p+2D!
More information about the faircityamsterdam mailing list