<Fair City Amsterdam> ........

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Tue May 14 09:26:16 CEST 2019


On 2019-05-13 22:11, Bart Klaar wrote:
> Soms zie ik een aankondiging en dan denk ik: WAT IS DIIT?
> Wie gaat er horeca, festaivals en rope om vrijeruimte op 1 hoop
> gooien?
> 
> uiterst verwarrend.....
> 
> met groet bart
> 
> https://wemakethe.city/production/spaces-that-matter?ref=17400&lang
> 
> 

Grüzi mittenand,

Meer dan alleen verwarrend, het is in de war brengen(d). Wat mij het 
meest verontrust in deze mainstreaming van het alternatieve, is dat de 
creativiteit (kan je dat woord met goed fatsoen nog  gebruiken?) 
geinstitutionaliseerd wordt, dat wil zeggen ingekapseld. Het verdwijnen 
van alternatieve plekken wordt betreurd, de uitspraak "geen kultuur 
zonder sub-kultuur" wordt veelvuldig aangehaald ... en de oplossing 
wordt gezocht in het planmatig heropzetten van een, ja wat? brave 
alternatieve kultuur (en dito plekken). Het ergst is dat niemand zich 
kan onttrekken aan deze ontwikkeling: doe je niet mee, dan val je buiten 
de boot, weet je niet hoet het moet, ben je geen 'team player', of 
erger. Je doet dan maar mee, en vervolgens ben je door burokratisering 
en managerialisme het grootste deel van je tijd kwijt aan 
administratrivia en eindelooze vergaderrondes in plaats van gewoon iets 
concreets te doen.

In zake alternatieven is de beste houding van een bestuur te faciliteren 
en verder niets te doen. Geldt voor de natuur en geldt ook voor de 
mensen. Maar we gaan helemaal de andere kant op, meer kaders, meer 
regels, en vergeet niet: meer kosten.

Lees het artikel van Sebastian Olma tegen geinstitutionaliseerde, en van 
politiek gezuiverde creativiteit aan de hand van het amsterdamse 
vlaggeschip hiervan, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Alternative:

https://amsterdamalternative.nl/articles/7486  (Engels)

Ciaoui, p+2D!

More information about the faircityamsterdam mailing list