<Fair City Amsterdam> ........

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Tue May 14 09:55:17 CEST 2019


Ja, inderdaad. Het gevaar bestaat dat de ‘alternativiteit’ beetje bij beetje en sluiks uitgroeit tot een kleine versie van het neoliberale marktdenken. Dat zie je ook bij de groene beweging, moestuintjes, minibosjes, voedselbossen e.d. Het begint heel leuk, maar komt in feite neer op het beslagleggen op grond om er voordeel uit halen. Tot op zeker hoogte acceptabel. Maar als de gemeente dit gaat promoten op grote schaal dan wordt het link.

Wat het N1-terrein betreft, daar worden voorlopig nog evenementen georganiseerd, maar dat is voor komende jaren afgeblazen omdat het terrein voorzien is voor industriële ontwikkelingen. Bovendien hebben bewoners in omliggende gebieden grote overlast van festivals, omdat er geen geluidswallen aanwezig zijn en ook niet aangelegd zullen worden.

Broedplaatsen voor kunstenaars en evenementen worden gepromoot door D66, omdat het de bedoeling is dat ze uitgroeien tot volwaardige commerciële evenementen en bedrijfjes. Dan is de alternatieve en gewone burger ineens niet meer gewenst.
Evenementen als Amsterdam Open Air in het NNN (Natuurnetwerk Nederland, bedoeld voor behoud en versterking van natuur en biodiversiteit) vertrappen en verdichten al jaren de bodem van het Gaasperpark. De waterberging komt in gevaar, en ook de gewone recreatie.
AOA is intussen onderdeel van de multinational LiveStyle, die ook een stek heeft in het NNN-gebied bij de Ouderkerkerplas. Onze groengebieden worden gekoloniseerd door de festivalindustrie. Zwaar vrachtverkeer in natuurgebieden is ongewenst.

Amsterdam heeft geen vrije ruimte meer. De woningbouw gaat zelfs door in de HGS, Hoofdgroenstructuur waar woningbouw niet toegestaan is, om de groene gebieden te beschermen. Wij hebben meer groen en bomen nodig, parken waar je wel met een accoustische gitaar een koele middag kunt doorbrengen, maar dan zonder geluidsversterking. Dat is pas alternatief.

Met vriendelijke groet,
Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html <http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html>On 14 May 2019, at 09:26, Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:

On 2019-05-13 22:11, Bart Klaar wrote:
> Soms zie ik een aankondiging en dan denk ik: WAT IS DIIT?
> Wie gaat er horeca, festaivals en rope om vrijeruimte op 1 hoop
> gooien?
> uiterst verwarrend.....
> met groet bart
> https://wemakethe.city/production/spaces-that-matter?ref=17400&lang

Grüzi mittenand,

Meer dan alleen verwarrend, het is in de war brengen(d). Wat mij het meest verontrust in deze mainstreaming van het alternatieve, is dat de creativiteit (kan je dat woord met goed fatsoen nog  gebruiken?) geinstitutionaliseerd wordt, dat wil zeggen ingekapseld. Het verdwijnen van alternatieve plekken wordt betreurd, de uitspraak "geen kultuur zonder sub-kultuur" wordt veelvuldig aangehaald ... en de oplossing wordt gezocht in het planmatig heropzetten van een, ja wat? brave alternatieve kultuur (en dito plekken). Het ergst is dat niemand zich kan onttrekken aan deze ontwikkeling: doe je niet mee, dan val je buiten de boot, weet je niet hoet het moet, ben je geen 'team player', of erger. Je doet dan maar mee, en vervolgens ben je door burokratisering en managerialisme het grootste deel van je tijd kwijt aan administratrivia en eindelooze vergaderrondes in plaats van gewoon iets concreets te doen.

In zake alternatieven is de beste houding van een bestuur te faciliteren en verder niets te doen. Geldt voor de natuur en geldt ook voor de mensen. Maar we gaan helemaal de andere kant op, meer kaders, meer regels, en vergeet niet: meer kosten.

Lees het artikel van Sebastian Olma tegen geinstitutionaliseerde, en van politiek gezuiverde creativiteit aan de hand van het amsterdamse vlaggeschip hiervan, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Alternative:

https://amsterdamalternative.nl/articles/7486  (Engels)

Ciaoui, p+2D!


_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190514/04d86571/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list