<Fair City Amsterdam> Donderdag inspreekbeurt over het kraakbeleid

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Thu Jan 9 11:11:21 CET 2020


Hoi Menno en allen,

Wat er - volgens mij - mis is met  ludieke vorm van actie voeren is dat 
het zooo vorige eeuw is. Gezagsdragers zoals Mevr Halsema die op weg 
lijken (zijn?) humanitaire principes achter zich te laten vormen voor 
mij geen aanleiding voor "een beetje humor" maar dienen hard, doch 
zakelijk - en uitsluitend zakelijk - op hun beleid aangesproken te 
worden. Sorry, maar ik vind "ludieke vormen van actievoeren"  zo 
langzamerhand neerkomen op (collectieve) ego-tripperij.

Maar doe wat je niet kan laten, hoor!

Ciao Ciao, p+7D!


On 2020-01-09 10:58, Menno Grootveld wrote:
> Hoi Patrice,
> 
> We doen allebei: we komen met een inhoudelijk onderbouwd verhaal en
> stellen op basis daarvan vragen, maar behouden ons ook het recht voor
> om op ludieke wijze de aandacht te vragen van de goegemeente die
> normaal gesproken commissievergaderingen e.d. links laat liggen. Wat
> is er opeens mis met ludieke vormen van actievoeren? Een beetje humor
> op zijn tijd kan geen kwaad dunkt me...
> 
> Op 09-01-20 om 10:44 schreef Patrice Riemens:
>> On 2020-01-08 23:32, Menno Grootveld wrote:
>>> Dag allemaal,
>>> 
>>> Donderdag 9 januari ga ik namens FairCity inspreken bij de commissie
>>> Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad over de brief die
>>> Halsema begin december heeft geschreven over de voorgenomen
>>> verscherping van het kraak- en ontruimingsbeleid. De burgemeester
>>> loopt daarmee vooruit op de wetgeving en geeft impliciet te kennen 
>>> dat
>>> het haar er vooral om te doen is nieuwe kraakacties van
>>> ongedocumenteerden onmiddellijk in de kiem te smoren. Dit is in lijn
>>> met het inhumane en louter op 'law & order' gebaseerde beleid van
>>> Halsema, dat is flagrante strijd is met de verkiezingsbeloften van
>>> GroenLinks bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
>>> 
>>> Het zou leuk zijn als een paar van jullie mij ter plekke kwamen
>>> ondersteunen/bijstaan. Er liggen acht t-shirts klaar met een
>>> afbeelding van Femke met rode fopneus als "Tragische Tante" (naar de
>>> stripboeken van Suske en Wiske) en de tekst "Femke for law & order."
>>> 
>>> De vergadering van de commissie begint om 13:30 uur in de Stopera. De
>>> inspraakronde is punt 8 op de agenda.
>>> 
>>> Hartelijke groet en hopelijk tot morgen,
>>> 
>>> Menno Grootveld
>> 
>> Aloha,
>> 
>> Eerlijk gezegd vind ik deze 'oppositionele' aanpak, hoe (alternatief) 
>> politiek correct bedoeld ook, contraproductief en, ja, truttig. Ik zou 
>> veel eerder van Mevrouw Halsema zelf willen horen hoe zij, in 
>> moreel/politiek opzicht staat tegen het ongedocumenteerden vraagstuk 
>> (hint: wij in Fiesole, met z'n 13.000, herbergen er 63 op gemeente- en 
>> dus grotendeels lokale belastingen kosten, en in Amsterdam? ...), en 
>> tegen het kraken en het woningbeleid in het algemeen, dit in het licht 
>> van de steeds groter wordende stedelijke ongelijkheid in inkomen en 
>> vermogen/bezit. Ik denk niet dat je dat bereikt met T-shirts waar de 
>> spot met haar gedreven wordt, hoe terecht ook kwa inhoud.
>> 
>> Een beetje politiek en pragmatisch denken lijkt mij geen lukse als je 
>> wat wil bereiken. een commissievergadering is geen speelkwartiertje.
>> 
>> Ciao Ciao, p+7D!
>> 
More information about the faircityamsterdam mailing list