<Fair City Amsterdam> Donderdag inspreekbeurt over het kraakbeleid

daniel Bosch danbosch at hotmail.com
Thu Jan 9 17:33:40 CET 2020


Hallo allen,

Met acties en inspraak proberen wij invloed uit te oefenen op de politiek.
Dit kan alleen lukken als de politiek luistert of wordt gedwongen te luisteren(denk aan de boeren en de bouw).
Zachte acties zijn leuk voor de bühne als actiegroep maar laten we eerlijk zijn, het schiet niet op.
De enige manier om echt wat te veranderen is om zelf politieke macht te krijgen!!

Daniel

________________________________
Van: faircityamsterdam <faircityamsterdam-bounces at listcultures.org> namens Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl>
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 12:15
Aan: Menno Grootveld <rabotnik at xs4all.nl>
CC: faircityamsterdam at listcultures.org <faircityamsterdam at listcultures.org>
Onderwerp: Re: <Fair City Amsterdam> Donderdag inspreekbeurt over het kraakbeleid

Daar geef ik je helemaal gelijk in, Menno.
Wij zijn het niet meer gewend in de popo, polderpolitiek, om iets met humor of sarcasme te becommentariëren. Dat doen we in Nederland wel op grote schaal tegenover andere landen en bewindhebbers. Waarom niet voor onze eigen besturen? Wij zijn tegenwoordig heel erg ingekapseld, ingepolderd of voor wie het zo wil uitdrukken gelijkgeschakeld. Onze bestuurders treft geen blaam. Het is een feit en daar klaagt zelfs de Raad van State over, dat besturen zich al te vaak in de plaats stellen van de wetgevende en zelfs de rechtsprekende macht.
Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat. En dat doet mevr. Halsema op grote schaal. Zij houdt zich niet aan bestaande wet- en regelgeving, en met haar alle voorgaande burgemeesters. Van der Laan was daar ook erg goed in. Een Trumpbeleid ligt tegenwoordig erg goed bij het volk, lijkt het. Maar dat levert geen rechtszekerheid op. Rechtszekerheid is wat allerlei kwetsbare groepen mensen nodig hebben.

Bestuurders nemen zichzelf veel te serieus, terwijl zij in feite toch maar amateurs zijn, weinig verstand hebben van wat er werkelijk aan de hand is en participatie enkel zien als een proforma-vereiste en heel vervelend voor hun eigen beleid, dat er uiteindelijk toch op neerkomt dat het neoliberale systeem gewoon overgenomen en gesteund wordt, of de coalitie nu links of rechts is, dat maakt niets uit.
Dat moet regelmatig doorgeprikt worden. Ook door sarcastische of woedende en bijtende one-liners. Die hebben toch wel hun invloed, zeker als ze beklijven.

Mevr. Halsema kan zonder enige schroom beschuldigd worden van het uitvoeren van onbehoorlijk beleid. Daar zijn regels voor die in het bestuursrecht zijn vastgelegd. Dan heb ik het voornamelijk over datgene waar ik zelf actief voor ben, behoud van natuur en biodiversiteit, en dus ook een goed milieu in en rond de stad. Maar bestuurders laten dat als water van een eend van zich afglijden, wat hen aangrijpt en wat ze heel vervelend vinden zijn de volkse termen.
Milieu en mensenrechten zijn essentiële zaken gesteund door internationale wetten en verdragen. Dat is de law and order die moeten gelden in deze stad.
Het probleem is dat Nederland geen normaal land meer is. Goede wetgeving kan elk moment ondergraven worden.
Naast de beruchte instituten van deregulering en privatisering, zijn er nog de gebruikelijke manieren van ontduiken van wetten en regels, zijnde vrijstellingen,  ontheffingen, rekenmodellen, omgevingsvergunningen, kruimelregelingen, meetcorrecties, ondemocratische gemeenschappelijke regelingen (de recreatieschappen), gedoogbeleid en handhavingsprioriteiten, en nu ook nog een Halsemaatje, een wetsondermijnende zondagspreek en een ‘bezield verbond'. De prekende passionaria, is dat misschien wat?

Succes vanavond, Menno.

Met vriendelijke groet,
Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.htmlOn 9 Jan 2020, at 11:34, Menno Grootveld <rabotnik at xs4all.nl<mailto:rabotnik at xs4all.nl>> wrote:

Hoi Patrice,

Ik begrijp je weerstand wel, maar volgens mij is het probleem óók de volkomen humorloze maatschappij waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Ik gruw ervan om alleen nog maar aan types als Halsema en de nog veel afschuwelijker Annabel Nanninga in 'zakelijke bewoordingen' te kunnen uitleggen wat er schort aan hun beleid of hun ideeën. Bovendien krijg je veel meer mensen mee als je je kritiek niet de hele tijd zo vreselijk serieus (en 'zakelijk') brengt. Dat moet óók, maar laten we de humor alsjeblieft niet vergeten (en ja: je kunt natuurlijk altijd van mening verschillen over de vraag of iets echt grappig is of niet...)

Van egotripperij is volgens mij in dit verband geen sprake. Er zijn op zich veel 'leukere' dingen te bedenken en te doen dan je donderdagmiddag opofferen om drie minuten te mogen inspreken bij een commissievergadering (of, zoals afgelopen zaterdag, je hele zaterdagmiddag op te offeren om een paar posters te plakken die twee dagen later alweer verdwenen zijn onder een niet aflatende golf oerlelijke en van iedere vorm van humor gespeende commerciële posters), maar ik doe het toch, omdat het nodig is.

Hartelijke groet,

Menno

Op 09-01-20 om 11:11 schreef Patrice Riemens:
Hoi Menno en allen,

Wat er - volgens mij - mis is met  ludieke vorm van actie voeren is dat het zooo vorige eeuw is. Gezagsdragers zoals Mevr Halsema die op weg lijken (zijn?) humanitaire principes achter zich te laten vormen voor mij geen aanleiding voor "een beetje humor" maar dienen hard, doch zakelijk - en uitsluitend zakelijk - op hun beleid aangesproken te worden. Sorry, maar ik vind "ludieke vormen van actievoeren"  zo langzamerhand neerkomen op (collectieve) ego-tripperij.

Maar doe wat je niet kan laten, hoor!

Ciao Ciao, p+7D!


On 2020-01-09 10:58, Menno Grootveld wrote:
Hoi Patrice,

We doen allebei: we komen met een inhoudelijk onderbouwd verhaal en
stellen op basis daarvan vragen, maar behouden ons ook het recht voor
om op ludieke wijze de aandacht te vragen van de goegemeente die
normaal gesproken commissievergaderingen e.d. links laat liggen. Wat
is er opeens mis met ludieke vormen van actievoeren? Een beetje humor
op zijn tijd kan geen kwaad dunkt me...

Op 09-01-20 om 10:44 schreef Patrice Riemens:
On 2020-01-08 23:32, Menno Grootveld wrote:
Dag allemaal,

Donderdag 9 januari ga ik namens FairCity inspreken bij de commissie
Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad over de brief die
Halsema begin december heeft geschreven over de voorgenomen
verscherping van het kraak- en ontruimingsbeleid. De burgemeester
loopt daarmee vooruit op de wetgeving en geeft impliciet te kennen dat
het haar er vooral om te doen is nieuwe kraakacties van
ongedocumenteerden onmiddellijk in de kiem te smoren. Dit is in lijn
met het inhumane en louter op 'law & order' gebaseerde beleid van
Halsema, dat is flagrante strijd is met de verkiezingsbeloften van
GroenLinks bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Het zou leuk zijn als een paar van jullie mij ter plekke kwamen
ondersteunen/bijstaan. Er liggen acht t-shirts klaar met een
afbeelding van Femke met rode fopneus als "Tragische Tante" (naar de
stripboeken van Suske en Wiske) en de tekst "Femke for law & order."

De vergadering van de commissie begint om 13:30 uur in de Stopera. De
inspraakronde is punt 8 op de agenda.

Hartelijke groet en hopelijk tot morgen,

Menno Grootveld

Aloha,

Eerlijk gezegd vind ik deze 'oppositionele' aanpak, hoe (alternatief) politiek correct bedoeld ook, contraproductief en, ja, truttig. Ik zou veel eerder van Mevrouw Halsema zelf willen horen hoe zij, in moreel/politiek opzicht staat tegen het ongedocumenteerden vraagstuk (hint: wij in Fiesole, met z'n 13.000, herbergen er 63 op gemeente- en dus grotendeels lokale belastingen kosten, en in Amsterdam? ...), en tegen het kraken en het woningbeleid in het algemeen, dit in het licht van de steeds groter wordende stedelijke ongelijkheid in inkomen en vermogen/bezit. Ik denk niet dat je dat bereikt met T-shirts waar de spot met haar gedreven wordt, hoe terecht ook kwa inhoud.

Een beetje politiek en pragmatisch denken lijkt mij geen lukse als je wat wil bereiken. een commissievergadering is geen speelkwartiertje.

Ciao Ciao, p+7D!_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org<mailto:faircityamsterdam at listcultures.org>
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20200109/8dce9639/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list