<Fair City Amsterdam> Ondertussen- business as usual...

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Sun Jul 26 17:15:27 CEST 2020


On 2020-07-25 10:46, Bart Klaar wrote:
> https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/omgevingsvisie-0/blog/blog-5/
> 
> ter info, met groet. Bart
> 

Aloha,

Vorige week ben ik ff in Alessandria bij Arie (INURA-AMS) op bezoek 
geweest, en toen had ik No10 van de glossy - maar wel op 
meuleu-verantwoordeluk papier gedrukt - van Pakhuis de Zwijger bijna uit 
(ik dacht dat het de laatste uitgave was, maar Arie zei dat ze vrolijk 
doorgaan - als iemand de collectie na no10 heeft hou ik me aanbevolen 
bij as bezoek aan NL in spetember ...).

Die lektuur was bedoeld om de vraag te beantwoorden wat de 
aantrekkingskracht van dergelijke literatuur is - waartoe het 
'visionair' stuk dat Bart opstuurde ook toe behoort. Bestuurlijke en 
para-bestuurlijke (a la PkdZw) vrijwielvliegerij? Feelgood opwekking? 
Circulaire Public Relations? Dienstpleging aan het 'Prinzip Hoffnung'? 
(ik heb daar kekke dizkuzzies met de CSO over gehad). Ik weet het 
allemaal niet, en Arie ook niet, dwz, los van de voor de hand liggende, 
en dus niet diepgaand genoeg redenen. Jullie?

Ik blijf het fascinerend vinden. Maar een ding is duidelijk: het is heel 
erg moeilijk met die mensen te praten, je zit op totaal verschillende 
golflengtes. Het enige dat ik kan bedenken brengt mij terug aan mijn 
eerder leven als onderzoeker van het 'ontwikkelings' gebeuren (in de zg 
'3e Wereld') Op 'n blauwe maandag kwam er een staats secretaris die 
verklaarde dat 'hulp' niet bedoeld was als werkverschaffing voor 
afgestudeerden in exotische disciplines (antropologie en de zulks).  Erg 
bot, maar hij had wel gelijk. Zo is het misschien ook gesteld met de 
PKdZW sien: ze hebben een niche gevonden en voelen zich daar blij bij.

Ciao Ciao, p+7D!
  ,
More information about the faircityamsterdam mailing list