<Fair City Amsterdam> Ondertussen- business as usual...

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sun Jul 26 18:33:09 CEST 2020


Nog een ideetje voor de verdichters: bonsaituintjes. Zeer PdZ-chique in een glossy. Banzai! Op naar de volgende duizend jaar. 
De verdichting aan de macht.

Groet,
Hetty


On 26 Jul 2020, at 17:15, Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:

On 2020-07-25 10:46, Bart Klaar wrote:
> https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/omgevingsvisie-0/blog/blog-5/
> ter info, met groet. Bart

Aloha,

Vorige week ben ik ff in Alessandria bij Arie (INURA-AMS) op bezoek geweest, en toen had ik No10 van de glossy - maar wel op meuleu-verantwoordeluk papier gedrukt - van Pakhuis de Zwijger bijna uit (ik dacht dat het de laatste uitgave was, maar Arie zei dat ze vrolijk doorgaan - als iemand de collectie na no10 heeft hou ik me aanbevolen bij as bezoek aan NL in spetember ...).

Die lektuur was bedoeld om de vraag te beantwoorden wat de aantrekkingskracht van dergelijke literatuur is - waartoe het 'visionair' stuk dat Bart opstuurde ook toe behoort. Bestuurlijke en para-bestuurlijke (a la PkdZw) vrijwielvliegerij? Feelgood opwekking? Circulaire Public Relations? Dienstpleging aan het 'Prinzip Hoffnung'? (ik heb daar kekke dizkuzzies met de CSO over gehad). Ik weet het allemaal niet, en Arie ook niet, dwz, los van de voor de hand liggende, en dus niet diepgaand genoeg redenen. Jullie?

Ik blijf het fascinerend vinden. Maar een ding is duidelijk: het is heel erg moeilijk met die mensen te praten, je zit op totaal verschillende golflengtes. Het enige dat ik kan bedenken brengt mij terug aan mijn eerder leven als onderzoeker van het 'ontwikkelings' gebeuren (in de zg '3e Wereld') Op 'n blauwe maandag kwam er een staats secretaris die verklaarde dat 'hulp' niet bedoeld was als werkverschaffing voor afgestudeerden in exotische disciplines (antropologie en de zulks).  Erg bot, maar hij had wel gelijk. Zo is het misschien ook gesteld met de PKdZW sien: ze hebben een niche gevonden en voelen zich daar blij bij.

Ciao Ciao, p+7D!
,

_______________________________________________
faircityamsterdam mailing list
faircityamsterdam at listcultures.org
http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

More information about the faircityamsterdam mailing list