<Fair City Amsterdam> Cody H interview in Follow the Money

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sun Feb 13 18:41:46 CET 2022


Daar heb je helemaal gelijk in. 
Als men spreekt van ‘wooncarriere’ dan heeft men het over speculeren, opdrijven van prijzen.
Kopen om te wonen is er niet meer bij.

Groet,
Hetty


On 13 Feb 2022, at 16:43, patrice riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:

Hoi Hetty en allen,

Natuurlijk heb je individuele gevallen waarin particuliere huiseigenaarschap in de stad beter uitkomt, zoals in jouw geval dus. Maar jij hebt ook gekocht in een tijd dat huizen er waren om in te wonen, en niet al dan niet primair als 'financial assets' werden gezien. En er ook vormen van overheidsbijdrage waren om 'normale' eigenaarschap mogelijk te maken voor mensen die niet sociale huurders wilden of konden worden, de fameuze 'premie woningen' 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Premiewoning

Ik zou dus nooit die vorm van huiseigenaarschap willen verbieden, maar zou het ok zeker niet willen bevorderen, en zeker niet op de manier waarop het nu plaats vindt.

Ciao Ciao, p+7D!

> On 02/13/2022 11:09 AM Natuurbescherming ZO <natuurbeschermingzo at xs4all.nl> wrote:
> 
> 
> Inderdaad, Patrice, je kunt niet alles in één keer behandelen. Daarom heeft FTM een speciaal dossier woningnood:
> https://www.ftm.nl/dossier/de-nieuwe-woningnood
> 
> Dat particulier woningbezit weinig nut heeft, kan over het algemeen wel gelden, maar in mijn geval is dat wat mij nu in staat stelt zonder een groot vermogen toch redelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven (vrijwilligerswerk e.d.). Ik was bereid om in de Bijlmer te gaan wonen waar de meeste Amsterdammers toen geen zin in hadden, waar ik van Bijlmer naar Gaasperdam verhuisde, waar toen ook milieuvriendelijk gebouwd werd. Maar zeker, je kunt wel zeggen dat ik in dit opzicht veel geluk gehad heb. Terwijl anderen een aflosvrije hypotheek namen, had ik een spaarhypotheek, die volgens mij nu niet meer bestaan. Het is nu niet meer mogelijk om een huis te kopen voor de overgrote meerderheid van de bewoners van Amsterdam.
> 
> Er wordt wel ontzettend veel gebouwd in Zuidoost, maar de huurprijzen van normale woningen vallen compleet buiten mijn budget. Het probleem van betaalbaar wonen blijft een gigantisch probleem.
> 
> Groet,
> Hetty
> 
> 
> 
> On 13 Feb 2022, at 10:38, patrice riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:
> 
> Ha, dank Hetty,
> 
> Ik vond het een mooi, lang en doorgaans goed interview al viel het mij op een aantal punten een beetje tegen. 
> 
> Ten eerste legt Cody op een tamelijk ingewikkelde manier (akademisme?) een vrij simpel verschijnsel uit, nl. dat sociale woningbouw in Nederland van een (algemene) voorziening tot een (sociale) vangnet verworden is. (Dat er een grote sociale woningsector na de oorlog werd opgetuigd en dat het een algemene voorziening was, had overigens veel te maken met de export gerichtheid vd NL economie, want lage woonlasten vertaalden zich in lagere lonen dan in de omringende landen, en dus een concurrentie voordeel voor het NL bedrijfsleven ...)
> 
> Ten tweede blijft mijn inziens de rol vd financieeele sector onderbelicht bij het noemen vd oorzaken van de prijsopdrijving op de woningmarkt. Zodoende komt hij niet aan de doorbraak vd Blackstone's en aanverwanten in de sociale of voorheen sociale huursector toe
> 
> Overigens heeft hij het evenmin over de snelle omloop van Amsterdamse bewoners, m.n. bij 20-35 jarigen, die Jaap op het ogenblik onderzoekt ('De stad als sorteer machine') - en het gaat toch om vrij grote aantallen. 
> 
> Maar goed, je kunt niet in een interview, hoe lang ook, het over alles in een keer hebben. Wel ben ik minder pessimistisch als Cody over de mogelijkheid/ het nut van vergelijkingen met het buitenland. Op z'n minst kan je daar inspiratie op doen voor 'n alternatief aanpak - maar je moet natuurlijk heel goed naar het plaatselijke context kijken om het op zijn juiste waarde te kunnen schatten.
> 
> Zelf meen ik dat particulier woningbezit in de stad buitengewoon weinig zinvol is. Het is op heel veel fronten inefficient, en bevredigd alleen maar twijfelachtige ideologische standpunten terwijl het veel sociale nevenschade aanricht. Mij spreekt het Zurichse modus van 85% huurwoning veel meer aan - vermits de huurders een grote mate van zeggingsmacht over hun woonomstandigheden hebben (denk aan Hundertwasser's 'vensterrecht' bijvoorbeeld) - en wat mij betreft in de vorm van wooncooperaties. 
> 
> Happy Sunday!
> p+7D!
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220213/bbbaba74/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list