<Fair City Amsterdam> artikel in De Groene over nieuwe woon cooperaties

patrice riemens patrice at xs4all.nl
Sun Mar 6 06:46:31 CET 2022


Aloha,

het lijkt also alles normaal draait ...

In De Groene van deze week:

De nieuwe wooncorporaties 
Is gemeenschapszin in wooncoöperaties de oplossing voor de wooncrisis? 
Bas Mesters 

Als iemand het wil/kan Pdf-en, ik ben benieuwd.

Groeten vanuit de Toscana, an hou je taai
p+7D!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220306/836b2560/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list