<Fair City Amsterdam> artikel in De Groene over nieuwe woon cooperaties

jan at disroot.org jan at disroot.org
Mon Mar 7 17:30:32 CET 2022


https://www.groene.nl/artikel/de-gezamenlijke-woondroom

geen betaalmuur

On 06/03/2022 06:46, patrice riemens wrote:
> Aloha,
>
> het lijkt also alles normaal draait ...
>
> In De Groene van deze week:
>
> De nieuwe wooncorporaties
> Is gemeenschapszin in wooncoöperaties de oplossing voor de wooncrisis?
> Bas Mesters
>
> Als iemand het wil/kan Pdf-en, ik ben benieuwd.
>
> Groeten vanuit de Toscana, an hou je taai
> p+7D!
>
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20220307/7dc28cf5/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list