<Fair City Amsterdam> BROEDDRAAD #6 Nieuwsbrief Amsterdamse Broedplaatsen Nieuwe Stijl

BOMRA Hay Schoolmeesters en Karien van Assendelft karienheefteen at gmail.com
Fri Jan 12 17:42:19 CET 2024


Uitnodiging vr 19 januari: Hoe maakt Amsterdam creatieve ruimte?

View this email in your browser (https://mailchi.mp/ad180beff4b7/broeddraad-1-nieuwsbrief-amsterdamse-broedplaatsen-nieuwe-stijl-17689808?e=ef6fd6a743)

werk van Shifra Osorio Whewell


** Broeddraad #6
------------------------------------------------------------


** januari 2024
------------------------------------------------------------


** Uitnodiging: vrijdag 19 januari
------------------------------------------------------------


** Hoe maakt Amsterdam creatieve ruimte?
------------------------------------------------------------

Er is in Amsterdam structureel te weinig ‘vrije’ ruimte - de stad groeit, maar betaalbare vrije ruimte voor creatieven, cultuur en maatschappelijke initiatieven groeit niet mee. Met welke creatieve oplossingen en betere samenwerkingen kunnen we toch meer m2’s maken? BOMRA host een sessie hierover op vrijdagochtend 19 januari tijdens de Envisioning Free Space conferentie (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=f8dcb08a74&e=ef6fd6a743) : Hoe maakt Amsterdam creatieve ruimte?
Ja, ik ben erbij 19 januari (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=7841173fa1&e=ef6fd6a743)

vrijdag 19 januari 2024

9:30 – 12:30 uur

Voormalige Stadstimmertuin 4-6, Amsterdam

deelname is gratis, aanmelden graag via de knop of mail (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com?subject=ik%20ben%20erbij%2019%20januari&body=) ons

Hieronder vind je de thema’s van de Ruimte sessie. Doel van de bijeenkomst is om actiepunten en vervolgafspraken te maken. Er komen experts uit de praktijk (kunstenaars, broedplaatsontwikkelaars) en uit de gemeente (o.a. uit de afdelingen Vastgoed, Grond en Ontwikkeling). Indira van ‘t Klooster, directeur van ARCAM, leidt het gesprek.

Thema__Vrije Ruimte

We willen Vrije Ruimte in de stad, het is een belangrijk aandachtspunt in het gemeentelijk beleid. Toch komt er in de uitvoering van deze breed gekoesterde wens te weinig van de grond. Waar ligt dat aan en wat doen we eraan?

Beeld Het Groene Veld, Joris van Gennip voor Het Parool

Thema__Op het vizier bij marktpartijen

Hoe komt de relevantie van vrije ruimte en broedplaatsen op het vizier bij marktpartijen? Kunnen we een plan maken voor samenwerking met marktpartijen/projectontwikkelaars/financiers? Wie hebben we daarbij nodig?

Beeld Bajesdorp

Thema__Leegstandbeheer

Hoe zorgen we dat leegstaande (gemeentelijke) gebouwen vaker worden toegekend aan sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven en niet aan commerciële leegstandbeheerders? Hoe worden tenders geformuleerd sinds het gewraakte Didam arrest (en wat betekent dat Didam arrest eigenlijk)?  Beeld Lola Luid, @veherastudio

Thema__Gemengde functies

Veel vooral jonge broedplaatsen openen hun poorten voor buurtpodia, jongerenactiviteiten, onderwijs, ambachten of economie. In het nieuwe concept broedplaatsenbeleid staat deze maatschappelijke meerwaarde als speerpunt. Maar het kost de broedplaatsontwikkelaars en kunstenaars veel tijd, ruimte en geld. Daarom zou het terecht zijn ook budget uit andere domeinen dan kunst en cultuur in te leggen. Hoe organiseren we dat?

Beeld Motuin bij T85

Thema__Gebiedsontwikkeling

In sommige gebiedsontwikkelingen en tenders (nieuwbouw, nieuwe wijken) worden m2s voor broedplaatsfunctie meegenomen. Maar om het aantal broedplaatsmeters in Amsterdam niet verder te laten dalen zou dit voor alle gebiedsontwikkelingen en tenders moeten gelden. Ook zou het slim zijn om broedplaatsmakers en -collectieven hierin te laten mee ontwikkelen. Hoe is dit realiseerbaar?

Beeld Baaibuurt Zeeburgereiland
Ja, ik ben erbij 19 januari (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=4a80b2d1b2&e=ef6fd6a743)

Performance Shifra Osorio Whewell

Shifra is een jonge maker uit Engeland, net afgestudeerd aan de Rietveld Academie. Haar werk is engaging, ludiek, aansprekend, kritisch & fris. Tijdens de BOMRA-sessie in de EFS-conferentie voert Shifra een muziek- & poezieset op met haar duo Kiss My Knoblauch, vanuit de thematiek van vrije ruimte. Meer over Shifra hier (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=68d72814be&e=ef6fd6a743) .

Heb je over een van deze thema’s ideeën of ervaringen? Deel deze hier (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com?subject=mijn%20inbreng%20voor%2019%20januari&body=) met ons zodat we het in de voorbereiding mee kunnen nemen. Op 19 januari om 15.30u is er ook nog een panelgesprek over broedplaatsen. Het hele programma staat online (https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=424bc3e505&e=ef6fd6a743) . Wees welkom!


** Over BOMRA
------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Broeddraad werd in 2020 in het leven geroepen door de belangengroep Broedplaatsontwikkelaars MRA (BOMRA). We trekken samen op met huurders/kunstenaars, belangengroepen en andere experts in onze gedeelde missie voor de Amsterdamse broedplaatsen van de toekomst. Broeddraad verschijnt als er nieuws is of als actie nodig is. Heb je iets te delen over behoud en versterking van broedplaatsen en andere vrije ruimte voor kunstenaars? Of heb je vragen? Stuur ons een mail (mailto:broedplaatsenamsterdam at gmail.com?subject=&body=) .
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=b1ade3b820&e=ef6fd6a743
JA, ik doe mee (broedplaatsenamsterdam at gmail.com )

Copyright (C) 2024 karien. All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.
Our mailing address is:
karien
Buikslotermeerdijk 95
AMSTERDAM, Noord-Holland 1027 GE
Netherlands
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences (https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=2ea70754f3&e=ef6fd6a743&c=7a18087b53) or unsubscribe (https://gmail.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&id=2ea70754f3&e=ef6fd6a743&c=7a18087b53)
 Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=28cfb719c7ff49eac3c5dd285&afl=1
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240112/f7caa0b5/attachment-0001.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list