<Fair City Amsterdam> Schuld en boete of Misdaad en straf?

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sun Mar 10 14:58:10 CET 2024


Voor een misdaad zijn een motief, de gelegenheid en de middelen nodig. Dat geldt m.i. ook voor oorlogen.
Welke staat heeft deze verzameling compleet? Dat is de VS, die algemeen gezien wordt als een hegemonie, zoals die werd uitgelegd in het boek van Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard.
Er is geen betere bron om dit boek te downloaden dan de organisatie die dit boek als zijn bijbel beschouwt, de CIA.
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/BD/BD4CE651B07CCB8CB069F9999F0EADEE_Zbigniew_Brzezinski_-_The_Grand_ChessBoard.pdf

Hierin staat duidelijk beschreven wat het motief van de VS is en hoe dat uitgewerkt dient te worden met ‘gelegenheid’ en middelen. De CIA verleent ook de gelegenheid voor de VS om oorlogen te voeren en het land is daar al sinds zijn ontstaan zeer druk mee bezig. De coups overal te wereld leveren de gelegenheid en het Pentagon levert de middelen.
De gelegenheid wordt mede bepaald door onze media, niet door integere journalistiek maar door het verspreiden van een hegemonistische geopolitieke ideologie. Het volk moet gesensibiliseerd worden voor oorlog. Dat is nu al een paar jaar aan de gang en het wordt met de dag erger.

We leven jammer genoeg weer in een tijd van een dreigende wereldoorlog. Er is vandaag net een holocaust museum geopend.  Dit is een aangelegenheid die ons allemaal aangaat. ‘Nooit meer’ schept verplichtingen.

Men heeft het weer over atoomdreiging. Mijn inschatting is dat Rusland daar enkel gebruik van zal maken als het zelf direct aangevallen wordt, wat in feite nu al stiekem aan de gang is. Rusland heeft eenvoudig niet de middelen zoals de VS die heeft. 
De NAVO lijkt eendrachtig, maar is dat niet. Frankrijk en Polen spreken een andere oorlogstaal dan de rest van Europa. Ook onderling lopen meerdere conflicten, betreffende handel en steun voor een verdergaande oorlog. Eenheid is er niet in de EU. Het zijn individuen die in elk land de richting aangeven, vaak op ondemocratische manier. Oorlog is vooral een kwestie van het overstemmen van kritiek en tegenstand tegen oorlog. Daarvoor is in Europa een drastische zwenking gemaakt richting totalitarisme, met name in Duitsland waar burgers al veroordeeld dreigen te worden voor het gebruik van woorden als ‘idioot’ met betrekking tot hun regeringsleiders. Ook de censuur neemt toe. De media zijn gelijkgeschakeld en wie een tegenstem wil laten horen krijgt het zwaar te verduren met de bedreiging door de overheid dat er nog meer beperkingen voor de pers, media en burgers aankomen. 

Een nieuwe dreiging komt vanuit een andere hoek. En ook dit is een onderwerp geworden van grote controverse. We hebben net Covid gehad. De vraag is of het virus nog voortwoekert of niet. Men is erg stil hierover. Ernst Kuipers is met de noorderzon vertrokken. Feit is dat naast de atoomdreiging een mogelijk nog veel gevaarlijker dreiging kan ontstaan. Virussen worden gekweekt in biolaboratoria, zoals China er in Wuhan twee heeft, een in samenwerking met de VS en een ander samen met Duitsland. In dit laatste biolab lijkt volgens de laatste berichten Covid vandaan te komen. Of dat zo is moet nog blijken.

Maar vreemd genoeg zijn in Oekraïne sinds zijn onafhankelijkheid meerdere biolaboratie opgericht, o.a. door de zoon van Biden. Dat is een vreemde gang van zaken vind ik. Want dat zijn in een land dat in een omwenteling verkeert gevaarlijke objecten. Daarbij vraag ik mij ook af wat de VS te zoeken heeft in Oekraïne. De grootste landen werken al jaren aan biolabs in verband met oorlogvoering. Ook de VS. 
Waarom zou de VS die in eigen land al niet bekend staat om zijn zorg voor de gezondheid van zijn eigen bevolking, laat staan die van de hele wereld, biolabs organiseren in Oekraïne?
Er zijn momenteel zelfs “46 peaceful Ukrainian laboratories” die al zo’n twintig jaar door de VS ‘gesteund’ werden.
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3057517/fact-sheet-on-wmd-threat-reduction-efforts-with-ukraine-russia-and-other-former/

We hebben ervaren hoe fout het kan gaan in zo’n ‘peaceful’ biolab waar samen met westerse landen aan virussen gewerkt wordt. Die meewerkende Europese landen zijn de voorbije decennia vooral bezig geweest met het afbreken van de gezondheidszorg. Enige gepaste kritiek op de biolabs lijkt mij, zeker nu, op zijn plaats. Een ongelukje daar heeft grote gevolgen. 
Oekraïne staat niet bekend om zijn morele en menslievende standpunten. Dat wordt al te vaak door onze media onderbelicht. “Oekraïne is een van de weinige landen die buitenlandse paren toestaan draagmoederschap te gebruiken.”
https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/begin-van-het-leven/draagmoederschap/draagmoederschap-de-oorlog-in-oekraine-als-onthuller-2103.html
Of ook dat zo’n gelukkige ontwikkeling is, is zeer de vraag. Hij lijkt erg sterk op een nieuwe vorm van kolonialisme. Wat in eigen land niet mag, dat vreten we wel uit in een gewillig buitenland.
Oorlog vernielt meer dan alleen mensen en land.
Het wordt dringend tijd om te werken aan onderhandelingen. 

Groet,
Hetty

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240310/efd1c988/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list