<Fair City Amsterdam> De 'Blob'

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Tue Mar 12 19:01:08 CET 2024


Antropologie van de ‘Blob’

Een paar betekenissen van het Engelse woord ‘blob’ zijn, een bubbel, een puist, een blunder, een idioot.
Met dit woord benoemt men in de States de stad Washington.
Emmanuel Todd beschrijft in La Défaite de l’Occident Washington als volgt: “Tegenwoordig is het dorp Washington niet meer dan een verzameling individuen die volledig gespeend zijn van gemeenschappelijke moraal.” Een dorp met een beperkte visie en functie, los van nationale en internationale regels en normen.

Stephen Walt schreef hierover een boek, The Hell of Good Intentions - America’s Foreign Policy Elite and the decline of U.S. Primacy. Daarin schreef hij over ‘het leven in de Blob’, die zich presenteert als een kleine gemeenschap met families als de Kagans. We hebben het over Robert Kagan, Donald Kagan, en Frederick Kagan, neoconservatieve ideologen met functies en connecties in de Bush administraties en tevens invloedrijk bij de democraten, ook via hun echtgenoten. 
Robert Kagan is getrouwd met Victoria Nuland, ja, de bron van ‘Fuck the EU!’. Nuland heeft een familieband met Oekraïne. Een andere rabiate ideologe, Ayn Rand, komt uit Rusland.
Robert Kagan is de schrijver van Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. Daarin wordt Europa de les gespeld vanwege zijn slapheid, en onwil om macht na te streven en geweld te gebruiken. Hoeveel geweld had Kagan gehad willen hebben dan? Kagan is een neoconservatieve voorstander van het Amerikaanse oorlogszuchtige imperium en wil voortdurend nieuwe interventies. De gevolgen van de ideologie van deze witteboordenboeven zijn hemeltergend.

In dit verband merkt Todd op dat er tegenwoordig overal sprake is van de ‘deep state’; hij stelt voor om een andere term te gebruiken, de ‘shallow state’, de ondiepe staat.
“De bestaande staatsapparaten van de Verenigde Staten zijn de gigantische, harteloze machines van het leger, de marine, de luchtmacht, de CIA en de NSA. Maar ze worden bevolkt door individuen die voor het grootste deel het hiërarchische principe respecteren. Deze bureaucratische monsters worden bereden door de kleine groep semi-intellectuelen die de Blob bewonen, een subdorp van Washington.”
De Kagans behoren tot de opjagers van telkens meer oorlogen en coups in de hele wereld. De naam Kan of Khan komt van Khaqan, een heerser in historisch Tataarse gebieden. Met dergelijke kaganen heeft Rusland in zijn vroege geschiedenis lange tijd te maken gehad.

Het is opvallend dat veel hoge families van het Amerikaanse geopolitieke establishment uit Oost-Europa kwamen. De Kagans hebben een familieband met Litouwen. Nuland, die banden heeft met Oekraïne, is net ontslagen (mogelijk omdat ze de laatste tijd wel erg rabiaat zelfs Biden in de wielen reed. De familie Biden heeft commerciële belangen in Oekraïne. Madeleine Albright is geboren in Praag. Zbigniew Brzezinski kwam uit Polen. Blinken is van Hongaarse afkomst en heeft een grootvader in Kiev. Zij hebben een indrukwekkend en agressief stempel gezet op de Amerikaanse buitenlandse politiek.

Daarbij vraagt Todd zich af wat de reden kan zijn voor de aandacht vanuit deze groep neoconservatieven, voor onder andere Oekraïne. 
	• de volgens hem meest waarschijnlijke reden: “Een volledig gebrek aan historisch besef zou kunnen verklaren waarom het verleden van Oekraïne noch Blinken noch Nuland stoort. Deze twee politici zouden zelf niets meer zijn dan Amerikanen zonder geheugen, absoluut onverschillig voor het antisemitische verleden van Oekraïne en het symbolische neonazisme van het Oekraïense nationalisme van vandaag. Alleen de grootsheid van het Amerikaanse rijk zou hen inspireren.” of
	• “Een andere interpretatie zou verontrustender zijn, vooral voor Oekraïners. Deze oorlog, als hij in de dromen van de neoconservatieven het voordeel heeft Rusland demografisch uit te putten, zal op geen enkele manier, ongeacht de uitkomst, bijdragen aan de consolidatie van de Oekraïense natie, maar aan de vernietiging ervan.”

Laat ik nou toevallig een tijdje geleden het boek van Viktor Pelevin, S.N.U.F.F., gelezen hebben. Meteen viel me bij Todd de naam van de familie Kagan op. In SNUFF komt ook een Kagan voor. De Kagan is de soevereine Oerkaïense legerleider; zijn naam is ‘Kapot Durex’ [sorry, ík heb dit boek niet verzonnen]. De verteller beschuldigt er uiteindelijk de Orkse Oerkagaan van de beul van zijn eigen volk te zijn.
Algemeen wordt in het Westen en door de huidige Oekraïners aangenomen dat met de naam Orks in dit boek de Russen bedoeld worden. Het woord wordt in elk geval als scheldwoord voor Russen gebruikt tegenwoordig. Die interpretatie lijkt mij niet juist. Het sciencefiction-verhaal gaat over een land, het Oerkaïense Oerkaganaat, of Oerkaïne [sic] , waarvan de bewoners zichzelf Oerken noemden, wat later “Orkland en ‘orks’ (Engelse namen in de Russische tekst) werd. De Russen bestaan in die tijd niet eens meer. In die toekomstige tijd bestaan ook Ameriza, Tsjina, en de narcostaat Aztlan (afgescheiden van Ameriza) niet meer. Aztlan, Yamato (Japan), Brazil, Sheng, de Siberische republiek en Eureich hadden hun offglobes (offshores) opgehesen naar een boven de wereld zwevende planeet, die later gewoon in zee werden gestort. In de tijd van het boek is er enkel Oerkaïne, en een boven deze wereld zwevende planeet, Big Byz (Byzantion), waar de beslissingen genomen worden over het lot van de onderliggende wereld, met name over het voeren van oorlogen, die aangezwengeld en uitgevoerd worden als shows, die geregistreerd worden als films (vandaar de link naar ‘snuff’) door Damilola, de verteller van het verhaal die de gevechten met zijn drone volgt, opneemt en af en toe ook met wapens kan ingrijpen. Als de bevolking weer is aangegroeid wordt weer een nieuwe oorlog georganiseerd. Buiten deze bekende wereld is er nog een onbekende wildernis waar de goede held samen met zijn vriendin/sexrobot (die oorspronkelijk het eigendom was van Damilola) aan het eind van het verhaal, als ook Big Byz aan het instorten is, met een ouderwetse ballon naartoe vlucht.  

Je kunt Russen en zeker Pelevin niet verwijten dat ze geen benul hebben van de Europese cultuur en wat daar gepubliceerd wordt. Zij zijn bijzonder goed geïnformeerd. Het is dus zo goed als zeker dat Pelevin bij zijn researchwerk gestoten is op de publicaties van Robert Kagan, en deze naam, als geroepen, gebruikt heeft voor zijn Oerkaïense legeraanvoerder. Elke naam die Pelevin gebruikt heeft wel ergens een connotatie of verwijzing naar iets dat in zijn context van belang is. Zelfs de titels van zijn boeken klinken als klokken, neem nou iPhuck 10; er zit een hele wereld in deze titel.
Het eerste hoofdstuk van SNUFF is in het Engels ‘Damsel in distress’, een ironische aanvang refererend aan een bekend literair thema, mogelijk zelfs het gelijknamige boek van P.G. Wodehouse. Pelevin delft voortdurend onverwachte spitsvondigheden op.
SNUFF is uitgegeven in 2011. Het boek van Robert Kagan dateert van 2003.
Het is een wonderlijke wereld. Een boek kun je weer netjes in de boekenkast schuiven, het echte leven van alledag niet.

Groet,
Hetty
More information about the faircityamsterdam mailing list