<Fair City Amsterdam> Alfa's en Omega's

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Sat Mar 16 13:55:33 CET 2024


Wat hieronder tussen aanhalingstekens staat zijn citaten doorlopend in de paragrafen, met hier en daar mijn eigen commentaar tussen […].

Het Boek van Emmanuel Todd, La Défaite de l’Occident, gaat over de tegenstelling Westen - Rusland.
“De economische tegenstelling komt voort uit het simpele feit dat globalisering niets meer is gebleken dan een herkolonisatie van de wereld door het Westen.

De linkse partijen, sociaal-democratisch of communistisch, vertrouwden op uitgebuite arbeidersklassen. Populistische partijen daarentegen steunen op het plebs waarvan de levensstandaard grotendeels te danken is aan het onderbetaalde werk van proletariërs in China, Bangladesh, de Maghreb en elders.
[Enkel China heeft intussen de welvaart van het hele volk drastisch verhoogd en Poetin doet ook zijn best.] 

De vrijhandel heeft zijn belofte waargemaakt: de consument bevoordelen ten koste van de producent, om de producent in een consument te veranderen, en de productieve burger in een parasitaire plebejer, die helemaal niet wil terugkeren naar het pad en de discipline van de fabriek.

Ontsnappen aan de roofzuchtige Amerikaanse staat is overal een obsessie  geworden. Loskomen van het rijk van de dollar wordt een redelijk doel voor iedereen, zelfs als dat betekent dat dat voorzichtig en geleidelijk te werk moet gaan.

Sinds 1999 leeft de VS in een toestand van zelfoverschatting. Voor de eerste keer in hun geschiedenis hebben zij geen tegenstander meer.

De expansie van de EU is duidelijk een bijproduct van de expansie van de NAVO.

[Over Barack Obama zegt Todd het volgende:] Hij vertegenwoordigt de terugkeer naar het gezonde verstand in het Witte Huis. In 2012 staat hij Rusland toe om toe te treden tot de WTO, Wereldhandelsorganisatie. Hij weigert om Oekraïne te bewapenen.

De westerse overmoed leidt tenslotte tot de Euromaidan, een manoeuvre van de EU onder leiding van Duitsland.

Trump begint in december 2017 met het bewapenen van de Oekraïeners, iets wat Obama geweigerd had. 

Onder Trump bloeit de Blob [de neoliberale kliek in Washington] niet enkel op, maar is tegelijk ongecontroleerd.

[Robert] Kagan [in zijn boek The Jungle Grows Back] laat zijn haat tegen de Oude Wereld de vrije teugel: Japan en Duitsland zijn enkel democratieën geworden dank zij het Amerikaanse leger (wat niet onjuist is, enkel Rusland is uit het totalitarisme gestapt door eigen inspanningen).
[Met dien verstande dat de overwinning op het fascisme voornamelijk een verwezenlijking was van de Sovjet Unie.]

Laten we niet vergeten dat het nihilisme [van de neoliberale oligarchie, gebaseerd op afwijzing van moraal, realiteit, en drang naar vernietiging] , alles, absoluut alles, mogelijk maakt.
Het is deze neoliberale oligarchie onder invloed van zijn nihilisme, en niet een progressieve democratie, die het gevecht leidt van het Westen tegen de autoritaire Russische democratie.”

Als ik de woorden van Todd vrij overzet naar de situatie in Nederland, dan zou je kunnen zeggen dat er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen rechts en links. De standpunten lopen door mekaar heen. Beter zijn de termen alfa’s en de omega’s omdat de betekenis en omvang daarvan nog in ontwikkeling is.
Als Wilders zegt dat Nederland een oorlog ingerommeld werd en dat hij tegen bewapening van Oekraïne is, dan heeft hij gewoon gelijk, en dat zou dan neerkomen op terugkeer naar een oud streven naar vrede dat ooit behoorde tot links. De alfa’s zijn afgestapt van het streven naar vrede en hebben zich ongeveer sinds 1999 bekeerd tot een zogenaamde Derde Weg, die intussen gewoon een onderwerping is gebleken aan de neoliberale marktwerking. Zelfs de SP heeft zijn kritiek op de NAVO afgezweerd.

Als Wilders nu nog iets verder zou gaan, door bijvoorbeeld fair trade in zijn programma op te nemen, dan zou dat samen met zijn (vooralsnog vermeende) streven naar vrede, een zinnige politieke ommezwaai zijn. Bovendien kun je de groeiende immigratie die vooral te wijten is aan oorlog en armoede, dan efficiënt aanpakken.
Maar het grote probleem is dat hij dat niet wil. Zijn politiek leidt niet tot enige verbetering voor Nederland noch voor Europa.
Dus zowel de alfa’s als de tegenpartijen, de omega’s, zitten vast in een geopolitiek moeras met mogelijk zeer kwalijke gevolgen voor Europa. We zitten met z’n allen in een diepe impasse. 

Terwijl het eigenlijk toch eenvoudig zou moeten zijn, want alleen vrede en fair trade kunnen deze wereld helpen. Maar daar wil geen enkele politieke partij werk van maken. Wij worden als nog enigszins welvarende burgers mede verantwoordelijk gemaakt voor ‘onze normen en waarden’ of beter gezegd die van onze leiders en het gaat er daarbij vooral om onze zieltogende economie en neoliberale politiek meer Lebensraum te geven vanuit het oosten.
Als daar ook strenge censuur bijkomt dan wordt een oplossing onmogelijk, omdat er dan geen alternatieven aangeboden kunnen worden en geen kritiek geleverd mag worden op de juggernaut die aan het rollen is gebracht. Dan worden de kernpunten van een progressieve democratie geheel ondergraven.

Laten we nog één keer, voordat de hymne van de EU gewijzigd wordt in de Walküre, de hymne van de EU beluisteren:
https://vimeo.com/202677151

Hetty 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240316/4adfad7d/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list