<Fair City Amsterdam> De bekende strategie

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Tue Mar 26 12:59:07 CET 2024


Uit: Die strategische Falle - Georg Auernheimer, 2024

… eine vertraute Strategie Washingtons. Diese besteht darin, nationale oder religiöse Minderheiten, fundamentalistische oder rechtsextreme Gruppen zu mobilisieren, um entweder einen Regime Change herbeizuführen oder den Konflikt mit einer zum Feind erklärten Macht anzuheizen. Ersteres machte man in Afghanistan mit den Mudschahedin, im Irak mit Schiiten und Kurden, in Syrien mit der Muslimbruderschaft und den Kurden. Letzteres gilt für den Ukrainekrieg, bei dem der ukrainische Ultranationalismus als Zünder diente und die Eskalationsdynamik in Gang hält. 
… In diesem Zusammenhang verdienen schließlich die Bedenken von John Mearsheimer Beachtung, der stets die geopolitische  Gesamtstrategie im Blick hat. Russland zu dem Angriff auf die Ukraine zu provozieren, war für ihn ein ungeheurer geopolitischer Fehler in der “grand strategie” der USA. Denn keine Seite könne diesen Krieg gewinnen. Es werde  wahrscheinlich auf einen eingefrorenen Konflikt hinauslaufen, wie Mearsheimer in einem Vortrag von ende Oktober 2023 prognostizierte.
…
Vermutlich sollen die europäischen NATO-Staaten arbeitsteilig die Eindämmung Russlands übernehmen. Daher die massive Aufrüstung. Diese wird sich nicht ohne weiteren Abbau des Sozialstaats und ohne allgemeinen Wohlstandsverlust realisieren lassen, der die bereits lastende Krise verschärfen wird. Das dürfte auf Widerstand stoßen, lässt zumindest soziale Proteste erwarten. Eine Politik, die Perspektiven über den Kapitalismus oder den marktradikalen Kapitalismus hinaus eröffnet, könnte in einer solchen Lage einen Umbau der Gesellschaft einleiten. Es sei denn, die Herrschenden und Vermögenden können wie in der Vergangenheit die Unzufriedenheit in eine faschistische Bewegung umlenken. Unter diesem Aspekt is die Verharmlosung des ukrainischen Faschismus alarmierend.”

Vertaling:
“ … een bekende strategie van Washington. Deze bestaat uit het mobiliseren van nationale of religieuze minderheden, fundamentalistische of rechts-extremistische groeperingen, hetzij om regimeverandering teweeg te brengen, hetzij om het conflict aan te wakkeren met een macht die tot vijand is verklaard. Het eerste werd gedaan in Afghanistan met de Mujahideen, in Irak met sjiieten en Koerden, in Syrië met de Muslim Brotherhood en de Koerden. Dat laatste geldt voor de oorlog in Oekraïne, waarin het Oekraïense ultranationalisme als ontsteker diende en de escalatiedynamiek gaande houdt.
… Tot slot verdienen in dit verband de zorgen van John Mearsheimer, die altijd de algemene geopolitieke strategie in de gaten houdt, aandacht. Voor hem was het provoceren van Rusland om Oekraïne aan te vallen een enorme geopolitieke fout in de grote strategie van de Verenigde Staten. Omdat geen van beide partijen deze oorlog kan winnen. Het zal waarschijnlijk resulteren in een bevroren conflict, zoals Mearsheimer voorspelde in een lezing van eind oktober 2023.
…
Vermoedelijk zullen de Europese NAVO-staten de arbeidsverdeling overnemen om Rusland in bedwang te houden. Vandaar de massale herbewapening. Dit zal niet mogelijk zijn zonder verdere ontmanteling van de verzorgingsstaat en zonder een algemeen welvaartsverlies, dat de toch al belastende crisis zal verergeren. Dit zal waarschijnlijk op weerstand stuiten, of er zijn op zijn minst sociale protesten te verwachten. In zo'n situatie zou een beleid dat perspectieven opent die verder gaan dan het kapitalisme of het radicale marktkapitalisme een herstructurering van de samenleving in gang kunnen zetten. Tenzij, zoals in het verleden, de heersers en rijken de onvrede kunnen ombuigen naar een fascistische beweging. Vanuit dit oogpunt is de bagatellisering van het Oekraïense fascisme alarmerend."

Het gaat voor de VS niet om het indammen van een reële militaire bedreiging vanuit Rusland, maar om het vernietigen van elk land dat een andere koers vaart dan die van de VS, of van elk land dat het in sommige opzichten beter lijkt te doen dan de VS, en die daarom als een gevaar gezien worden voor de financiële belangen van de VS. Economie is oorlog. Dat hebben we gezien in Libië waar Gadaffi (de schrijver van The Green Book) zonder vorm van proces werd vermoord, naar verluidt door Frankrijk (dat zich meestal opwerpt als een de meest rabiate volgelingen van de Amerikaanse hegemonie) volgens het bovengenoemde procédé van promoten, bewapenen en aansturen van terroristen die het vuile werk van hun westerse bazen uitvoeren. Vooral worden in die regio de meest progressieve landen geviseerd die een alternatief regime ten behoeve vooral van het volk hadden geïnstalleerd. Dat was ook de reden waarom een vredelievend en progressief land als Joegoslavië uiteen gerukt moest worden; terug naar de toestand van vóór WO II. Een nieuwe Restauratie.

De aanslag in Moskou was m.i. zo’n operatie die gebruikt maakt van islamextremisten, hen een verhaal laat afratelen over een dubieuze islambeweging, dat aannemelijk dient als rookscherm, om de betrokkenheid van Zelensky of Biden te verdoezelen. 
Want het is inmiddels niet meer te ontkennen, het westen had al bezit genomen van Oekraïne (Ollongren: “Oekraïne is van ons”) en stuurt aan op de vernietiging van Rusland (Baerbock: “Das werde Russland ruinieren.”)
Om het oorlogsnarratief in stand te houden en de militarisering aan de bevolking te kunnen opdringen en te laten betalen, moet het koste wat het kost (in dit geval inclusief de levens van honderdduizenden Oekraïeners) elke blaam van Zelensky afgehouden worden. Dat doen onze media uitstekend. Zijn gevaarlijke exploten worden allemaal Poetin in de schoenen geschoven. Of het nu het opblazen van een dam is, of het beschieten van een atoomcentrale, het is allemaal het werk van Poetin. Daarom werd van begin af aan door onze media gemeld dat Zelensky hier niets mee te maken had. Ook al zegt Zelensky zelf wat hij gaat doen, bijvoorbeeld het gebruiken van nucleair materiaal voor zijn aanvallen, dat zal hem als het ooit gebeurt nooit aangewreven worden.
Feit is dat Biden de toestand bedoeld of onbedoeld niet meer in de hand heeft. Hij heeft geen controle over Netanyahu, noch over Zelensky. Maar de EU staat vierkant achter Zelensky.

Borrell: "We kunnen het ons niet veroorloven dat Rusland deze oorlog wint. Anders zullen de belangen van de VS en Europa ernstig worden geschaad", voegde hij eraan toe. "Het is niet alleen een kwestie van vrijgevigheid, het is geen kwestie van Oekraïne steunen omdat we van het Oekraïense volk houden. Het is in ons eigen belang en het is ook in het belang van de VS als wereldspeler, die moet worden gezien als een betrouwbare partner, een veiligheidsleverancier voor de bondgenoten."

https://oliverboydbarrett.substack.com/p/belgorod-22?publication_id=305689&post_id=142952188&isFreemail=true&r=9zg41&triedRedirect=true

https://globalbridge.ch/am-tag-nach-dem-terroranschlag-verdaechtigt-russland-die-ukraine/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=globalbridge-updates-3

Intussen is wel duidelijk dat bescherming van natuur niet meer op de agenda van de EU staat.
Het zou een wonder zijn als de klimaatdoeleinden gehaald worden als deze situatie blijft bestaan, en dat lijkt wel de bedoeling te zijn van de EU. Ik denk dat ik niet ga stemmen over een paar maanden, of er moet een wonder gebeuren.

Hetty


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240326/a926222f/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list