<Fair City Amsterdam> Berichtgeving in Nederland

Natuurbescherming ZO natuurbeschermingzo at xs4all.nl
Mon Mar 25 19:14:25 CET 2024


Trouw: “Voor Moskou zijn terroristen nergens veilig, ook niet in de cel.”
Dit artikel heb ik zelf niet gelezen, ik lees geen Nederlandse kranten meer. En wel hierom.
In het journaal hoorde ik ook al ‘gefolterd’ en dergelijke. 
Je kon er donder op zeggen dat we dit goor taalgebruik konden verwachten. Nauwelijks verholen, maar wel duidelijk werd weer de bijzondere sympathie van onze nederlandse media voor terroristen, massamoordenaars getoond, vooral als die het opnemen tegen 'onze vijand', dat zijn momenteel de Russen, alle Russen.
Dat ‘Kiev’, Zelensky dus, hierbij betrokken zou zijn werd al van uur nul met klem ontkent. Onze media hebben duidelijk partij gekozen. Alles wat we te horen krijgen is niets anders dan het telkens weer doordrammen over hoe slecht de Russen in alles zijn. Het is ziekelijk taalmisbruik.
Zeg jullie abonnementen op Nederlandse kranten maar op. Het is op voorhand al bekend wat daar in komt te staan, en dat is pure oorlogspropaganda. Geen Rus mag daar aan ontsnappen. Het haatzaaien draait op volle toeren, zelfs in deze situatie. Ik schaam voor het Nederlandse journaille.

Nou heb ik niet toevallig de uitzendingen van RBK gevolgd op de treurdag. In een korte video vertelde een van de bezoekers van de Krokus wat hem gebeurde en hoe hij een terrorist samen met een andere bezoeker in mekaar sloeg. Het is ook nog als tekst te lezen:
https://www.rbc.ru/society/23/03/2024/65fed2439a7947c9b545ef2d?from= <https://www.rbc.ru/society/23/03/2024/65fed2439a7947c9b545ef2d?from=>
Even met google vertaald en de fouten eruit gehaald:

"Een man vertelde hoe hij een terrorist neutraliseerde in de ‘Crocus City Hall’

Michael zat samen met zijn vrouw in de "Crocus". Hij kon een van de terroristen neutraliseren toen deze zijn wapen herlaadde. Samen met een andere toeschouwer sloegen de mannen de aanvaller neer. 

Рассказ мужчины по имени Михаил werd getoond op de tv-zender "Rusland 24” [en RBK].

Michael zat met zijn vrouw in de "Crocus". Hij vertelde dat een terrorist mensen in koelen bloede had vermoord en op hem en zijn vrouw af kwam. "Op dat moment, toen hij [de terrorist] op gelijke hoogte met ons was, begon hij zijn wapen te herladen. Een seconde dacht ik na en ik begon hem op zijn hoofd te slaan. Hij viel, ik pakte hem met mijn linkerhand bij zijn nek en bleef op hem inslaan." Toen rende een andere toeschouwer naar hem toe, die gaf meerdere krachtige slagen en we slaagden erin de terrorist uit te schakelen. Later vond Michael zijn vrouw en konden ze vertrekken.
"Het was verschrikkelijk. Ik begreep dat als ik niets doe, hij mij en mijn vrouw zou vermoorden."
"Ik moest deze crimineel aanvallen", zei de man. Hij voegde eraan toe dat hij zich achteraf realiseerde dat hij door zijn daad de levens van tientallen mensen had gered. 
In totaal werden elf mensen gearresteerd die betrokken waren bij de terroristische aanslag.”

Wat we konden zien op de video’s die buiten de stad zijn gemaakt van de aanhouding van twee terroristen door de veiligheidsdienst is dat die niet geslagen zijn. Wel is één van hen behoorlijk angstig.
Wat in dit geval in de Krokus gebeurde heeft zich heel waarschijnlijk op diverse plekken in het gebouw herhaald. Bezoekers hebben waar mogelijk een aantal terroristen zelf aangevallen en die flink toegetakeld. Dat is ook de enige mogelijkheid om er levend uit te komen in zo’n situatie. Die terroristen zijn later nadat ze terecht flink zijn toegetakeld en uitgeschakeld door bezoekers, opgepakt door de officiële beveiligers.

Het Nederlandse journaille is het daar kennelijk niet mee eens. Geen enkele consideratie van het journaille voor de omstandigheden, voor feiten, voor de slachtoffers, enkel het rabiate inhakken op alles wat Russisch is, en vooral voortdurend erop hameren hoe misdadig die Russen wel niet zijn, en vooral een zeer ‘moreel hoogstaande’ blijk geven van sympathie voor de terroristen die zo ’schandalig’ zijn neergeslagen. 
Dat heeft niets meer te maken met eerlijke journalistiek, maar met haatzaaien op dezelfde onmenselijke manier als Duitsland dat in de jaren dertig deed met de joodse bevolking en we weten hoe dat afliep.
Triest.

Hetty
 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20240325/e9b40c8f/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list