<m2m-nl> FREE AHMED ISSA vandaag (Don.13)

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Thu Aug 13 08:36:10 CEST 2009


Illegalen nemen het woord: vanmorgren in Het paleis van Justitie. na mevrouw 
Toekaja, gaan nu de overlevenden spreken. Hieronder ook mensen die nog 
steeds geen papieren hebben.

Na afloop live radio in onze geheime studio.

En vanavond specatculaire VJ's Beaming the Palace.

Mis het niet, kom kijken op onze picnicplek, kinderen ook welkom op ons 
vliegende tapijt.
De Campagne Free Ahmed Issa heeft na drie dagen al een belangrijk doel 
gerealiseerd.

Met de publicatie in Het Parool (11 aug.) en de Volkskrant (12 aug) van ons 
stuk Lessen trekken uit de Schipholbrand zij we erin geslaagd de discussie 
terug te brengen naar waar die hoort: de verantwoordelijkheid van de 
overheid voor de Schipholbrand, de vreemdelingenbewaring en 
migratiepolitiek.

Deze inhoudelijkie lijn hopen we door te trekken met essays van Ernst van 
den Hemel en Willem van Weelden, waarin verkend zal worden wat we wel niet 
allemaal kunnen leren van de Schipholbrand. Doel is om een politieke en 
filsofische discussie te ontsteken. De Schipholbrand moet geen slepende 
affaire worden, want dat is niet in het belang van de overlevenden. Aan de 
andere kant is de politieke en morele lading van de brand als "event" wel 
degelijk ook een bom die op termijn verrassende bijwerkingen kan gaan 
vertonen. Niet alleen aftreden, of zelfs vervolgen van ministers. Dat 
interesseert ons niet bovenmate.

Ik geloof dat een echt goed en serieus doordenken van waar de Schipholbrand 
voor staat niet alleen kan leiden tot aangescherpte kritiek op het 
vreemdelingenbeleid, maar zelfs tot een wending in het denken. Ik doel 
bijvoorbeeld op het denken en handelen in exclusieve termen. Een denken over 
burgerschap kan eng nationaal zijn, maar ook transultureel en daarmee in 
potentie inclusief zijn. Als we met de overlevenden, met illegalen en 
migranten in het algemeen leren mee te kijken, naar onszelf bijvoorbeeld, 
dan aanvaarden we wellicht met minder angsdrempels het anders zijn als 
natuurlijk verschijnsel. De vreemde in ons midden verdwijnt pas als het 
vreemde in ons eigen midden is geland.. Niet als inbreker, maar als gast. 
Niet als andere, maar als iemand. Of zelfs als onszelf.
More information about the m2m-nl mailing list