<m2m-nl> Vrijspraak voor Ahmed Issa

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Fri Aug 14 23:28:26 CEST 2009


[huishoudelijke mededeling: de server van M2M radio is stuk. daarom doen de 
meeste links naar radio opnamen het even niet.
maar de webmaster zet de belangrijkste opnamen van vrijdag 14 augustus dit 
weekend op vertrokkengezichten.net
dankjewel Martijn! Jo]

M2M Radio, Migrant to Migrant.
Cheikh "Papa" Sakho" en Jo van der Spek
Tel. +31(0)624148872
E-mail: m2m at streamtime.org
http://m2m.streamtime.org

All Included
Plantage Doklaan 12
1018 CM  Amsterdam
tel 020-3795236
info at allincluded.nl http://www.allincluded.nl/


Persverklaring Campagne Free Ahmed Issa

All Included en St. Migrant to Migrant
Amsterdam, 14 Augustus 2009


VOOR DE OVERLEVENDEN van de SCHIPHOLBRAND

Schiphol People: "Wij waren als vogels in een kooi. Wij zijn niet schuldig."

Vrijspraak voor Ahmed Issa opent weg voor reparatie

De initiatiefnemers van de campagne FREE AHMED ISSA zijn verheugd over de
intensieve deelname van een groot aantal overlevenden van de Schipholbrand
aan de behandeling door het Gerechtshof Amsterdam. De verklaring van
mevrouw Toekaja, mede namens de overlevenden, en de zes overlevenden uit
de vleugels K, J en D die gebruik maakten van hun spreekrecht heeft het
respect van allen afgedwongen.

De installatie van de Campagne op de stoep voor het paleis van Justitie
aan de Prinsengracht in de vorm van een bus, met een open studio en
ontmoetingsplek voor de Schiphol People heeft vijf dagen een extra
dimensie gegeven aan dit proces en aan de openbaarheid van de rechtsgang
in dit gevoelige proces. Enkele tientallen overlevenden zijn getuige
geweest van dit proces en hebben kunnen spreken met passanten en pers en
hebben een stem gekregen door zelf geproduceerde verslagen en commentaren
op M2M Radio. Daardoor kunnen ook zij die er niet bij konden, of mochten
zijn de kans krijgen om getuige te zijn van de rechtszaak en haar
omlijsting door onze campagne. M2M bedankt het hof voor de ruimte die zij
geboden heeft aan onze campagne.
Wij willen het Hof bedanken voor de ruimte die geboden is aan onze campagne.

Over de rechtszaak

Wij constateren dat de technische bewijsvoering van het Openbaar
Ministerie niet geslaagd is. De eliminatie methode van Prof. Delemont
sneuvelde al de eerste dag, doordat het niet mogelijk bleek om elke
technische oorzaak van de brand uit te sluiten. Bij gebrek aan positief
bewijs van opzettelijke brandstichting door Ahmed Issa leidt dit feit op
zich al leiden tot zijn vrijspraak.

Over schuld

De vervolging van Ahmed Issa sinds de Schipholbrand van 26 oktober 2005 is
voor alle overlevenden en nabestaanden een van de grootste obstakels bij
het verwerken van hun psychische trauma's en het hervinden van hun leven.
De overheid heeft Ahmed Issa tot zondebok gemaakt en blijft hierbij
getuige de eis van de Advocaat-generaal.

De verantwoordelijkheid moet terug waar die hoort. Terug naar die politiek
verantwoordelijken die waarschuwingen omtrent de brandveiligheid van
detentie centra negeren. Terug naar die mensen en instanties die
ongekwalificeerd personeel aanstellen. Terug naar de overheid die geen
verantwoording heeft afgelegd voor de Schipholbrand. Terug naar de
samenleving die migranten criminaliseert en opsluit.

Wij hopen dat het Hof op 3 september recht zal doen aan Ahmed Issa door
hem vrij te spreken. Daarmee zou zij een wezenlijke bijdrage leveren aan
het welzijn van de slachtoffers en het herstel van hun vertrouwen in de
Nederlandse rechtstaat.
All Included en Migrant to Migrant zijn niet klaar na de uitspraak op 3
september.  Teveel overlevenden zijn spoorloos verdwenen. Teveel
overlevenden en nabestaanden verkeren in nood, geestelijk en materieel.
Teveel mensen zijn en worden verwaarloosd door de Nederlandse overheid. En
te lang wachten wij op een ondubbelzinnig gebaar van de regering, waarin
zij volmondig haar verantwoordelijkheid op zich neemt voor de brand en de
gevolgen voor de overlevenden en nabestaanden. Daarmee krijgen zij een
eerlijke kans hun leven weer op te pakken.

Amsterdam, 14 augustus 2009

All Included: Vincent de Jong
St. M2M: Cheikh "Papa" Sakho en Jo van der Spek


Wij nodigen iedereen uit voor het vervolg van de campagne met de Schiphol
People:

Theatervoorstelling Schipholbrand(t) door op 15 september (Brakke Grond)
en 23 en 24 oktober (Frascati)

Illegaal Tribunaal op 16 oktober

De Vierde herdenking van de Schipholbrand op 26 oktober bij het monument
op Schiphol Oost.Links:

Mevrouw Gladys Toekaja's verklaring als moeder van haar dode zoon Robbert
Arah en van de Schiphol

(gekuiste gesproken versie met volledige tekst):

http://www.vertrokkengezichten.net/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=91

Het spreekrecht van Mustafa Mujahid en Mustafa Boukhari:

http://www.vertrokkengezichten.net/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=91info at allincluded.nl
http://www.allincluded.nl
Plantage Doklaan 12
1018 CM Amsterdam
tel 020-3795236


More information about the m2m-nl mailing list