<m2m-nl> kommentaar gepubliceerd op website

Wessel Koopmans wessel.koopmans at hccnet.nl
Fri Sep 4 02:16:27 CEST 2009


http://www.sluitkampzeist.nl/?q=content/ahmed-isa-onterecht-veroordeeld


Ahmed Isa onterecht veroordeeld

Donderdag 3 september deed het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak in hoger
beroep in de zaak tegen Ahmed Isa Al J.
Hij is veroordeeld tot 18 maanden celstraf omdat hij volgens het Hof de
Schipholbrand veroorzaakt heeft. Het Hof acht hem echter niet schuldig aan
de dood van elf medegevangenen en legt daarom een lagere straf op dan
eerder de rechtbank deed.

Mijns inziens is echter geheel niet bewezen dat Ahmed de brand veroorzaakt
heeft. Ten eerste omdat er grote twijfels zijn over de vraag waar het vuur
eigenlijk begonnen is, en ten tweede omdat hij zijn verklaring dat hij een
brandende peuk weggeschoten zou hebben heeft afgelegd tijdens een verhoor
wat direkt plaatsvond nadat hij uit een kunstmatige coma was wakker
gemaakt.

Ook als echter wel bewezen zou zijn dat de brand door Ahmed is veroorzaakt
is het volstrekt onjuist dat hij vervolgd en veroordeeld is. Er zijn
immers wekelijks meer of minder ernstige branden. De meeste van deze
branden ontstaan door menselijke fouten. Toch wordt hiervoor nooit iemand
vervolgd.

Ahmed, zelf een slachtoffer van de brand, is vervolgd en veroordeeld om
als zondebok te dienen, zodat de werkelijke verantwoordelijken buiten
schot konden blijven. Deze werkelijke verantwoordelijken zijn in eerste
instantie de toenmalige ministers Donner en Verdonk, die het uitzetcentrum
in gebruik namen hoewel het volstrekt niet aan de brandveiligheidseisen
voldeed, daarnaast een hele reeks lagere chefjes die er ook aan hebben
meegewerkt om de veiligheidseisen te ontduiken, en verder alle kamerleden
die dit hebben goedgekeurd.

Of, zoals een overlevende van de brand het verwoordde: het schaap is
gestraft, de wolven lopen nog vrij rond.


Wessel Koopmans.
More information about the m2m-nl mailing list