<m2m-nl> Alarm: AHMED ISSA opgepakt

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Fri Sep 4 12:51:22 CEST 2009


Ahmed Issa is donderdagavond (3 september) door de Vreemdelingenpolitie 
opgepakt. Hij is vanmorgen in vreemdelingenbewaring geplaatst in een 
politiebureau. Volgens de vreemdelingendienst (VD) handelen zij volledig in 
opdracht van de IND. Er ligt volgens de VD een afwijzend IND-besluit klaar 
op zijn aanvraag tot VTV (Vergunning tot Verblijf) op humanitaire gronden 
dat waarschijnlijk vandaag nog aan Ahmed zal worden uitgereikt.
More information about the m2m-nl mailing list