<m2m-nl> Nieuws over Ahmed Issa, 16 september

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Wed Sep 16 10:05:25 CEST 2009


Het ANP publiceerde woensdagochtend 16 september het bericht dat Ahmed Issa 
vanmorgen wordt uitgezet. Dit bericht is gebaseerd op een gesprek met Mr. 
Lionel Lalji. Ten onrechte wordt Lalji hierin geciteerd als advocaat van 
Ahmed Issa. Niettemin bestaat de kans dat Ahmed Issa toch vandaag al 
gedporteerd wordt, met alle risico's vandien. Vandaar dat Mr. Lalji zich 
gisteren per brief en vandaag persoonlijk heeft gemeld bij het Libische 
consulaat aan de Parkweg 15 in Den Haag om hen te bewegen het afgegeven 
laissez-passer weer in te trekken. Laat Nederland eerst maar eens recht doen 
aan Ahmed Issa (cassatie bij de Hoge Raad) en aan alle overlevenden van de 
Schipholbrand. Zo is er 30 september ook nog een zitting van het Hof over de 
vraag of de directeur en enkele bewakers  alsnog moeten worden vervolgd. Zij 
zijn immers verantwoordelijk voor de doden, die pas vielen nadat ze Ahmed 
Issa uit zijn brandende cel hadden gehaald. Doordat een bewaker de deur open 
liet staan kon de brand zich pas verspreiden door het hele blok K, met elf 
doden als gevolg.

De echte vreemdelingenrecht advocaat van Ahmed Issa is Mr. Anja van den 
Akker. Zij laat weten dat de Rechtbank in Utrecht op donderdag 17 september 
om 10.15 u het bezwaar tegen de uitzetting behandelt. Het gaat dan om  het 
verzoek voorlopige voorziening tijdens het bezwaar tegen de uitzetting. 
Daar zal Ahmed Issa zelf bij zijn. Als dat klopt, dus als de IND woord 
houdt, dan kan hij dus NIET VANDAAG op de KLM vlucht van 10.15 naar Libië 
vertrekken. De zitting in Utrecht is openbaar, adres:  Vrouwe Justitiaplein 
1 (vlakbij het CS).

In December 2006 stelde de campagne Vertrokken Gezichten een lange open 
brief op aan de staatshoofden van de landen waar de overlevenden vandaan 
komen. In de eerste plaats aan de president van de Volksrepubliek Libie, de 
heer Gadaffi. Nu Ahmed Issa door de IND wordt teruggestuurd naar Libie is 
het tijd deze brief aan te bieden.

http://m2m.streamtime.org/index.php/2009/in-holland-they-burn-migrants/ 

More information about the m2m-nl mailing list