<m2m-nl> M2M naar aktiekamp Ter Apel, Ga mee!

Jo van der Spek jo at xs4all.nl
Mon May 14 08:24:34 CEST 2012


Er zijn nu al zo'n 200 mensen in het kamp op de klei van Ter Apel en 
er komen elke dag meer vluchtelingen-op-straat en helpers bij.
Voor de derde keer is er een groep opgestaan met de moed om voor de 
camera's voor hun bestaan te vechten. Een groep die staat voor de
duizenden veelal onzichtbare illegalen, uitgeprocedeerden, sans- 
papiers en onuitzetbaren die zich in het gure Nederland moeten zien 
te redden.

Migrant to Migrant sluit zich vandaag bij deze aktie aan. We gaan met 
een paar mensen in een kleine auto vol spullen naar het kamp in Ter Apel
om te kijken hoe we de communicatie en de media van de aktie kunnen 
versterken. Naast een paar computers en een mixer hebben we natuurlijk
een tent, slaapzakken, kampeertafel en een klapstoel en een goot stuk 
bouwplastic in de kofferbak.

Het zijn nu vooral mensen uit Irak, Somalie en Iran, maar iedereen is 
natuurlijk welkom, met of zonder papieren.
Allemaal samen, vluchtelingen en inboorlingen, protesteren we tegen 
gedwongen uitzetting en eisen we een menswaardig bestaan waar we zijn.
Zie de laatste update hieronder.

De komende dagen wordt het weer tamelijk koud en nat, maar vanaf 
Hemelsvaart wordt het beter.
Dus als we de komende dagen doorkomen dan kunnen we er een serieus 
aktiekamp van maken.
En dat vieren we dan met een feestelijke samenkomst aanstaande 
donderdag, in ieder geval met een radioprogramma.

Volg het op
http://m2m.streamtime.org en
http://www.facebook.com/JoM2M

De basisbehoeften in het kamp zijn nog niet geregeld: water, eten, 
hygiëne en medische zorg vragen aandacht. Mensen komen met extra 
tenten, dekens en potten en pannen. Gasbranders, thermoskannen, 
tuinmeubels en verlengsnoeren, alles is welkom. Ook muziek 
(instrumenten), batterijen en oude telefoons.
.
Er is ook nog geen stroom in het kamp en ook geen internet buiten een 
paar smart phones. Dus zijn we op zoek naar een generator voor de 
stroom en naar oplossingen voor een stabiele internetverbinding.

Als je via M2M iets wilt bijdragen kun je ons bereiken op tel. 
0651069318.
En natuurlijk is er ook geld nodig: op Triodos-rekening 390271918 tnv 
Stichting M2M, ovv Kamp
Het binnengekomen geld wordt gebruikt voor:

beltegoed
internetverbinding,
stroomvoorziening,
treinkaartjes en
benzine.

hartelijk dank

Jo van der Spek

*Update Tentenkamp zondag 13 mei *

Dringend verzoek om medische zorg en medicijnen tentenkamp

*Somaliërs krijgen zelfde aanbod als Irakezen *

*Vanmiddag kregen de Somaliërs in het tentenkamp, dat zijn er inmiddels
vijftig, hetzelfde aanbod als de Irakezen eerder: Werk je mee aan eigen
terugkeer, dan krijg je opvang. Ook kunnen ze een week opvang krijgen
waarin 'nagedacht wordt over een oplossing'. De Somaliërs wezen het 
aanbod
af.*

Zelf wezen ze in het gesprek op de brief van minister Leers van 18 april
jl waarin hij zelf aangeeft dat terugkeer 'moeilijk realiseerbaar' is.
Die dag trok hij het hoger beroep bij de Raad van State in dat was
ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen die eerder vond
dat de Somaliërs van het eerste tentenkamp moesten worden vrijgelaten
uit detentie omdat ze niet uitzetbaar zijn. Hiermee gaf de minister aan
dat uitzetting inderdaad niet lukt.

"Vandaag zei de IND dat als we terugwillen, hij ons kan helpen. Hij zegt
elke dag iets anders", vertelt Ali, een van de onderhandelaars van de
Somaliërs. "Vandaag zegt hij iets, morgen iets anders. Ik begrijp er
niets meer van".

*Mislukte terugkeer *

Zijn naamgenoot Ali die ook bij het gesprek aanwezig was, is een van de
twee Somaliërs die in november jl 'vrijwilig' terugkeerde naar Somalië
met hulp van de DT&V. Ze werden echter door Mogadishu geweigerd. De
Somalische autoriteiten daar wilden hen niet toelaten omdat de inreis
'illegaal' zou zijn geweest, er was geen toestemming gegeven vooraf.
"Ook zei de minister van de TFG dat hun veiligheid niet gegarandeerd kon
worden", zo vertelde gisteren woordvoerder Saam Saïd namens Ali.

Ali en zijn lotgenoot werden terug naar Kenia gevlogen en daar twee
weken opgesloten op het vliegveld in Nairobi en vervolgens in december
terug naar Nederland gestuurd*. *Ali werd bij terugkomst een maand
opgesloten op Schiphol en vervolgens weer op straat gezet. Na een nieuw
asielverzoek werd hij opnieuw op straat gezet. Ali: "De IND zal met 'Den
Haag' dit verhaal bespreken en morgen of dinsdag reageren".

*'We willen op de eerste plaats: een leven'*

De Somaliërs legden in het gesprek hun eisen op tafel. "We willen op de
eerste plaats: een leven. We wllen voor onszelf kunnen zorgen en toegang
tot medische zorg. Op dit moment mogen we niet werken en kunnen ons niet
verzekeren. Ook willen we de kans elders asiel te vragen of anders een
status in Nederland. We kunnen onmogelijk terugkeren". Ze eisen ook een
zorgvuldige asielprocedure die er op dit moment in hun ogen niet is.

*Medicijnen en medische zorg*

Volgens Ali is een vrouw in het kamp vijf maanden zwanger van een
tweeling en heeft naar eigen zeggen nog geen enkele controle gehad. Ook
zijn er mensen die medicijnen nodig hebben voor astma, hoge bloeddruk en
hartklachten. Er zou iemand tbc hebben en een ander nazorg nodig hebben
na een baarmoederoperatie. Ze vragen om medische hulp.

*Meer informatie:*

*Ali: 06 86 12 13 11* (spreekt Nederlands en Somalisch)

*Saam Saïd 06 842 04 556* (spreekt Engels, beetje NL's en Somalisch)

*Advocaat van de andere Ali (van de mislukte terugkeer) is mr Walls:
walls at ziggo.nl. *

Gegevens van Irakese en Iraanse woordvoerders onder vorige persberichten

*www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com *

*http://stil2.wordpress.com*

More information about the m2m-nl mailing list