<m2m-nl> Open Brief aan Stadsdeel Nieuw West

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Sat Sep 29 00:16:16 CEST 2012


Onderstaande brief is vrijdag 28 september om 16.05 uur verzonden aan het 
Dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw West en aan veiligheidscoordinator 
Johan Mandemaker. Er is geen reactie gekomen. Zelfs de buurtregisseur bnelde 
niet terug. Naar het schinnt wacht iedereen op burgemeester Eberhard van der 
Laan, maar die in in Japan weer met heel andere dingen bezig. Komende 
dondedagavond vergadert een commissie van de Gemeenteraad over de kwestie. 
M2M roept je op om te gaan zien en horen wat de vluchtelingen-op-straat zelf 
te zeggen hebben. Het is een openbare vergadering in de Stopera aan de 
Amstel. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens heeft.vragen aangekondigd.
Zaterdag is het vrouwendag in de Wildeman!
Zondag worden kerkgangers verwelkomt om samen met de groeiende groep WIJ 
ZIJN HIER een buurtconferentie te organiseren om een betere plek te vinden. 
Liefst een gebouw waar ze in ieder geval de winter kunnen doorkomen.
Maar natuurlijk is iedereen welkom die wil meekijken en meedenken.

En giften kun je storten op 390271918 tnv M2M ovv WIJ.
M2M is erbij om de zelforganisatie van deze migranten te versterken.
Geacht college,

hierbij verzoek ik u beleefd maar dringend voor 18 uur vanavond, vrijdag 28
september 2012 te zorgen dat er afdoende sanitaire maatregelen worden
getroffen om de onhoudbare situatie in het tentenkamp WIJ ZIJN HIER van
Vluchtelingen-op Straat te repareren.

De situatie is nu beschamend voor de mensen die daar bivakkeren en bezorgt
overlast voor de omgeving. Dit leidt tot oplopende agressie van
verschillende kanten. Ik mag u verwijzen naar de diverse wetsartikelen die
de lokale overheid verantwoordelijk houden voor de openbare volksgezondheid,
hygiëne en de openbare orde.

U kunt niet verwachten dat deze mensen zelf het geld opbrengen om voor 350
Euro per week een chemisch toilet te huren. Het is niet hun beslissing om de
deuren van de school gesloten te houden. WIJ ZIJN HIER en Stichting M2M als
ondersteunende stichting hebben al het mogelijke gedaan om de toestand
binnen menselijke proporties te houden. We kunnen in zekere mate gebruik
maken van het sanitair van omwonenden. Maar voor 40 mensen is dat
onvoldoende. In het kamp verblijven nu zes vrouwen.We hebben in directe
gesprekken met omwonenden en met politici en ook via de media aandacht
gevraagd voor dit probleem. We zijn voortdurend in gesprek met alle
betrokkenen. We hebben zelfs een begin gemaakt met het aanleggen van een
latrine.

Van het lokale bestuur en van de centrale stad hebben wij tot op heden geen
enkel formeel signaal ontvangen. Wij eisen dat u terstond nu het menselijk
fatsoen en het gezonde verstand laat prevaleren, want de situatie dreigt uit
de hand te lopen.

Het is in ieders belang dat de kwestie van rechtelozen op straat op een
andere wijze benaderd wordt dan uitsluitend als een zaak van openbare orde.
Wij zijn altijd bereid gezamenlijk oplossingen te zoeken. Het Kamp tegen de
Kou is een open Kamp om mensen te behoeden voor een koude winter in de
buitenlucht.. Maar soms is de situatie eenvoudig te nijpend om langer
te wachten op dat overleg..

Daarom zullen wij nog deze avond in algemene vergadering op het kamp
besluiten welke actie wij gaan ondernemen om aan iedereen duidelijk te maken
dat alle mensen menselijke behoeften hebben.

Diverse media hebben al laten weten dat zij daarvan verslag zullen doen.

Dit schrijven is in haast tot stand gekomen in overleg met de belangrijkste
betrokkenen.


met vriendelijke groet

Jo van der Spek M2M

tel 0651069318 of 0686263381

More information about the m2m-nl mailing list