<rmm> Fwd: [Nettime-nl] DANAH BOYD AND NINE LUDWIG (HYVES) -- SYMPOSIUM: PRIVACY AND SOCIAL NETWORK SITES

Paulien Dresscher paulien at dresscher.nl
Fri Mar 12 21:24:12 CET 2010Begin forwarded message:

> From: Simone van der Hof <s.vdrhof at uvt.nl>
> Date: March 12, 2010 9:19:49 PM CEST
> To: nettime-nl at nettime.org
> Subject: [Nettime-nl] DANAH BOYD AND NINE LUDWIG (HYVES) -- 
> SYMPOSIUM: PRIVACY AND SOCIAL NETWORK SITES
>
>
> * PLEASE DISTRIBUTE WIDELY* | *Apologies for cross-posting*
>
>
> -- SYMPOSIUM: PRIVACY AND SOCIAL NETWORK SITES - WITH DANAH BOYD AND 
> NINE LUDWIG (HYVES) --
>
> On 7 April the Tilburg Institute for Law, Technology and Society 
> (TILT) of Tilburg University will host an afternoon symposium on 
> privacy in social network sites.
>
> Our keynote speaker is dr. danah boyd, who is one of the most 
> renowned researchers in the field of social network sites and their 
> (youthful) populations. Dr. boyd was one of the first social 
> scientists who turned to in-depth social-scientific research of this 
> new and blooming online phenomenon. In the past years her research 
> has focused on the ways in which young people use social network 
> sites such as Facebook and MySpace to construct and express 
> identities and manage relationships with others. Dr. boyd currently 
> conducts research on social media at Microsoft Research New England, 
> is a fellow at Harvard University's Berkman Center for Internet and 
> Society, and a Visiting Fellow at TILT. The title of dr. boyd's 
> talk, a one-hour presentation, is 'How social media is reworking 
> privacy and publicity'. For more information on dr. danah boyd, 
> please see www.danah.org
>
> Two other speakers will respond to dr. boyd's lecture. These are:
> - Nine Ludwig, responsible for community communications in the Dutch 
> social network site Hyves (www.hyves.nl), which is immensely popular 
> in the Netherlands. Ms. Ludwig will talk about privacy from the 
> perspective of a provider, and explain how Hyves attempts to improve 
> privacy protection in its network.
> - Prof. dr. Ronald Leenes of the Tilburg Institute for Law, 
> Technology and Society, who is the founder of the most recent sprig 
> on the tree of social network sites: a privacy-enhanced social 
> network site called Clique (http://clique.primelife.eu/), in which 
> two years of social-scientific analysis of privacy issues in 
> existing social network sites such as Facebook, MySpace and Hyves 
> were translated into concrete implementations for improved privacy 
> protection.
>
> The afternoon will be chaired and moderated by dr. Bibi van den Berg 
> of the Tilburg Institute for Law, Technology and Society. All 
> lectures and the discussion at this symposium will be in English.
>
> The program for this symposium is as follows:
> - 14.15: Room open to the public
> - 14.30-15.30: Keynote lecture by dr. danah boyd
> - 15.30-16.00: Coffee/tea break
> - 16.00-16.30: Short lectures by Nine Ludwig and prof.dr. Ronald 
> Leenes
> - 16.30-17.00: Panel discussion with the audience
> Following the afternoon program there are drinks and there is an 
> opportunity to mingle with the speakers.
>
> The symposium will be held on the campus of the University of 
> Tilburg. For a map and directions, please see http://www.plattegronduvt.nl/eng/photo.html 
> . The room number of the symposium will be announced shortly on the 
> TILT website. Please see http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/tilt/
>
> **Note: Attending this symposium is free of charge. However, the 
> number of seats for this symposium is limited. Those who wish to 
> participate must register in advance! Please send an e-mail to Ms. 
> Vivian Carter (v.carter at uvt.nl) to do so.**
>
>
>
> ------
>
> *VRIENDELIJK VERZOEK DIT BERICHT IN UW NETWERK TE VERSPREIDEN* 
> *excuses voor eventuele dubbele ontvangst*
>
>
> -- SYMPOSIUM: PRIVACY EN SOCIAL NETWORK SITES - MET DANAH BOYD EN 
> NINE LUDWIG (HYVES) --
>
> Op 7 april aanstaande organiseert het Tilburgse Centrum voor Recht, 
> Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg 
> een middagsymposium over privacy in sociale netwerk sites.
>
> Onze keynote spreker is dr. danah boyd, één van de meest bekende 
> onderzoekers op het gebied van sociale netwerk sites en hun 
> (jeugdige) populaties. Dr. boyd was één van de eerste wetenschappers 
> die diepgravend wetenschappelijk onderzoek deed naar dit nieuwe en 
> bloeiende fenomeen. In de afgelopen jaar heeft haar onderzoek zich 
> gericht op de manieren waarop jonge mensen sociale netwerk sites als 
> Facebook en MySpace gebruiken om uitdrukking te geven aan hun 
> identiteit, deze te ontwikkelen, en hun relaties met anderen te 
> onderhouden. Dr. boyd doet momenteel onderzoek naar sociale media 
> bij Microsoft Research New England, is fellow aan het Berkman Center 
> for Internet and Society aan Harvard, en Visiting Fellow aan het 
> Tilburgse Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT). De 
> titel van dr. boyd's lezing, die een uur zal duren, is 'How social 
> media is reworking privacy and publicity'. Voor meer informatie over 
> danah boyd, zie www.danah.org
>
> Twee andere sprekers zullen reageren op dr. boyd's lezing. Dit zijn:
> - Nine Ludwig, verantwoordelijk voor communicatie binnen de 
> community van het in Nederland immens populaire sociale netwerk 
> Hyves (www.hyves.nl). Mevrouw Ludwig zal vertellen over privacy 
> vanuit het perspectief van een provider, en zal uitleggen hoe Hyves 
> probeert privacy-bescherming te verbeteren binnen het eigen netwerk.
> - Prof. dr. Ronald Leenes van het Tilburgse Centrum voor Recht, 
> Technologie en Samenleving (TILT), de oprichter van de meest recente 
> twijg aan de boom van sociale netwerk sites: een site met de naam 
> Clique (http://clique.primelife.eu/) waarin allerhande privacy- 
> beschermende mechanismen zijn opgenomen. Na twee jaar sociaal- 
> wetenschappelijk onderzoek naar privacy problemen in bestaande 
> sociale netwerk sites zoals Facebook, MySpace en Hyves zijn de 
> resultaten vertaald naar concrete mechanismen voor betere 
> bescherming van de privacy, die zijn verwerkt in Clique.
>
> De middag wordt voorgezeten en gemodereerd door dr. Bibi van den 
> Berg, eveneens werkzaam bij TILT. Let op: alle lezingen en de 
> discussie tijdens dit symposium zijn in het Engels!!
>
> Het programma voor dit symposium is als volgt:
> - 14.15: Zaal open voor het publiek
> - 14.30-15.30: Grote lezing door dr. danah boyd
> - 15.30-16.00: Koffie-/theepauze
> - 16.00-16.30: Korte lezingen door Nine Ludwig en prof.dr. Ronald 
> Leenes
> - 16.30-17.00: Paneldiscussie met de zaal
> Aansluitend op het middagprogramma is er een borrel en kan men de 
> sprekers ontmoeten.
>
> Het symposium wordt gehouden op de campus van de Universiteit van 
> Tilburg. Voor een routebeschrijving en plattegrond, zie http://www.plattegronduvt.nl/photo.html 
> . Het zaalnummer voor dit symposium zal binnenkort bekend gemaakt 
> worden op de TILT website: http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/tilt/
>
> **Let op: Deelname aan het symposium is kosteloos. Echter, het 
> aantal plaatsen voor dit symposium is beperkt. Diegenen die willen 
> deelnemen, moeten zich vooraf registreren! Gelieve een e-mail te 
> sturen aan Mevr. Vivian Carter (v.carter at uvt.nl) om u aan te melden.**
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik at xs4all.nl).

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/rmm_listcultures.org/attachments/20100312/3c167e45/attachment.html>


More information about the rmm mailing list