<rmm> Fwd: <mom> FW: Kunstlicht - Call for Papers: Intermediality

Paulien Dresscher paulien at dresscher.nl
Wed Nov 17 22:10:39 CET 2010Begin forwarded message:

> From: "Simons, J.A.A." <J.A.A.Simons at uva.nl>
> Date: November 17, 2010 9:30:38 PM GMT+01:00
> To: <mastersofmedia at listcultures.org>
> Subject: <mom> FW: Kunstlicht - Call for Papers: Intermediality
> 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Kunstlicht [mailto:redactie at tijdschriftkunstlicht.nl]
> Verzonden: di 16-11-2010 23:02
> Aan: Simons, J.A.A.
> Onderwerp: Kunstlicht - Call for Papers: Intermediality
> 
> Geachte heer Simons,
> 
> 
> 
> Graag attendeer ik u onderstaande Call for Papers van Kunstlicht. Naast dat
> dit vanzelfsprekend een uitnodiging is weer voor ons te schrijven, wil  ik u
> ook vragen of u deze oproep onder collega's en MA-studenten zou willen
> verspreiden; waarvoor bij voorbaat dank.
> 
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> 
> Daniël van der Poel
> 
> hoofdredacteur
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Kunstlicht
> Call for Papers: Intermediality
> Deadline 27 December 2010
> 
> 
> Nederlandse versie [English text below]
> 
> 
> 
> Kunstlicht is een wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst,
> beeldcultuur en architectuur, gelieerd aan de afdeling Kunst en Cultuur van
> de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor meer informatie, zie
> www.tijdschriftkunstlicht.nl <http://www.tijdschriftkunstlicht.nl/> .
> 
> 
> 
> Het tweede nummer van Kunstlicht in 2011 staat in het teken van
> intermedialiteit. De redactie nodigt (jonge) academici uit om een voorstel
> te schrijven voor een wetenschappelijk artikel waarin intermedialiteit op
> een vernieuwende wijze wordt belicht of ingezet. Dit kan in de vorm van
> kritische reflectie op de theorievorming rond intermedialiteit, uitbreiding
> of revisie van bestaande theorieën, of bespreking van relevante casus. De
> belangstelling gaat daarbij met name uit naar analyses die de sociale
> dimensie van mediagebruik en de sociale implicaties van mediatheorie
> accentueren, en naar verhandelingen waarin historische thema's worden
> belicht.
> 
> 
> 
> Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 27 december 2010 een voorstel (200-300
> woorden) indienen via redactie at tijdschriftkunstlicht.nl
> <mailto:redactie at tijdschriftkunstlicht.nl?subject=Call%20for%20papers:%20Int
> ermedialiteit> . Op basis van de voorstellen zal enkele auteurs worden
> gevraagd om een artikel te schrijven van 2.000-3.500 woorden (exclusief
> noten). De deadline voor de eerste versie van het artikel is 11 maart 2011.
> De voorstellen en artikelen kunnen in het Nederlands of het Engels worden
> aangeleverd.
> 
> 
> 
> Auteurs die publiceren in Kunstlicht ontvangen drie presentexemplaren van
> het betreffende nummer. Kunstlicht verstrekt geen auteurshonorarium.
> Artikelen gepubliceerd in Kunstlicht verschijnen na twee jaar in het vrij
> toegankelijke online archief, raadpleegbaar via
> www.tijdschriftkunstlicht.nl/site/index.php/archief.
> 
> 
> 
> English text
> 
> 
> 
> Kunstlicht is a Dutch journal for visual art, visual culture and
> architecture. It is affiliated with VU-University Amsterdam. For more
> information (in Dutch), see  <http://www.tijdschriftkunstlicht.nl/>
> www.tijdschriftkunstlicht.nl
> 
> 
> 
> Kunstlicht's second issue of 2011 will focus on intermediality. (Young)
> scholars are invited to send in a proposal for a paper that innovatively
> discusses or implements intermediality, by means of critical reflection on
> the general development of theories of intermediality, the extension and
> amendment of current theories, or the analysis of a relevant case study. Of
> particular interest to the editors are proposals that focus on the social
> dimensions of media and the social implications of media theory, or on
> historical subjects.
> 
> 
> 
> Proposals (200-300 words) can be sent to
> <mailto:redactie at tijdschriftkunstlicht.nl?subject=Call%20for%20papers:%20Int
> ermedialiteit> redactie at tijdschriftkunstlicht.nl. The deadline is 27
> December 2010. Selected authors will be asked to write a paper of
> 2.000-3.500 words (excluding notes). The deadline for the first version of
> the paper is 11 March 2011. Proposals and papers may be written in either
> English or Dutch.
> 
> 
> 
> Authors who publish in Kunstlicht receive three complimentary copies.
> Kunstlicht does not provide an author's honorarium. Two years after
> publication, papers in Kunstlicht will be included in freely accessible
> online archive at
> <http://www.tijdschriftkunstlicht.nl/site/index.php/archief>
> www.tijdschriftkunstlicht.nl/site/index.php/archief.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> mastersofmedia mailing list
> mastersofmedia at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/mastersofmedia_listcultures.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/rmm_listcultures.org/attachments/20101117/3741994c/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 8271 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/rmm_listcultures.org/attachments/20101117/3741994c/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 5268 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/rmm_listcultures.org/attachments/20101117/3741994c/attachment-0001.png>


More information about the rmm mailing list