<Fair City Amsterdam> (21 Juni We Fake!)

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Tue May 14 11:45:10 CEST 2019


Hoi Hay, en allemaal,

Afmelden heeft m.i. weinig zin, het zet je alleen maar neer als 
buitenstaander / tegenwerker - makkelijk scoren voord WeFake partij. Ik 
zou je aanraden wel te gaan, want door je aanwezigheid ben je al een 
verstorend element gezien wat met ADM gebeurt is (en waar men liefst 
niet aan herinnerd wil worden). En als je je mond open doet, lekker hun 
rethoriek aan flarden schieten als je daartoe geroepen en in staat voel. 
En let op mogelijke verdeel en heers pogingen.!

Just my 2 Øre ...
Doewie, p+2D!
On 2019-05-14 10:35, ADM Info wrote:
> Hi,
> 
> Nu ben ik ook uitgenodigd om daar te spreken over de
> vrijplaatscultuur, op 21 juni dus.
> Afmelden zal ik me dan maar want ik onderschrijf de opmerkingen die
> jullie allemaal maken.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Hay Schoolmeesters
> 
> Namens de gemeenschap ADM
> Buikslotermeerdijk 95
> 1027 GE Amsterdam
> 
> e office at adm.amsterdam
> w www.adm.amsterdam [1]
> 
>> On 14 May 2019, at 09:26, Patrice Riemens <patrice at xs4all.nl> wrote:
>> 
>> On 2019-05-13 22:11, Bart Klaar wrote:
>> 
>>> Soms zie ik een aankondiging en dan denk ik: WAT IS DIIT?
>>> Wie gaat er horeca, festaivals en rope om vrijeruimte op 1 hoop
>>> gooien?
>>> uiterst verwarrend.....
>>> met groet bart
>>> 
>> https://wemakethe.city/production/spaces-that-matter?ref=17400&lang
>> 
>> Grüzi mittenand,
>> 
>> Meer dan alleen verwarrend, het is in de war brengen(d). Wat mij het
>> meest verontrust in deze mainstreaming van het alternatieve, is dat
>> de creativiteit (kan je dat woord met goed fatsoen nog  gebruiken?)
>> geinstitutionaliseerd wordt, dat wil zeggen ingekapseld. Het
>> verdwijnen van alternatieve plekken wordt betreurd, de uitspraak
>> "geen kultuur zonder sub-kultuur" wordt veelvuldig aangehaald ... en
>> de oplossing wordt gezocht in het planmatig heropzetten van een, ja
>> wat? brave alternatieve kultuur (en dito plekken). Het ergst is dat
>> niemand zich kan onttrekken aan deze ontwikkeling: doe je niet mee,
>> dan val je buiten de boot, weet je niet hoet het moet, ben je geen
>> 'team player', of erger. Je doet dan maar mee, en vervolgens ben je
>> door burokratisering en managerialisme het grootste deel van je tijd
>> kwijt aan administratrivia en eindelooze vergaderrondes in plaats
>> van gewoon iets concreets te doen.
>> 
>> In zake alternatieven is de beste houding van een bestuur te
>> faciliteren en verder niets te doen. Geldt voor de natuur en geldt
>> ook voor de mensen. Maar we gaan helemaal de andere kant op, meer
>> kaders, meer regels, en vergeet niet: meer kosten.
>> 
>> Lees het artikel van Sebastian Olma tegen geinstitutionaliseerde, en
>> van politiek gezuiverde creativiteit aan de hand van het amsterdamse
>> vlaggeschip hiervan, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Alternative:
>> 
>> https://amsterdamalternative.nl/articles/7486  (Engels)
>> 
>> Ciaoui, p+2D!
>> 
>> _______________________________________________
>> faircityamsterdam mailing list
>> faircityamsterdam at listcultures.org
>> 
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
> 
> 
> 
> Links:
> ------
> [1] http://www.adm.amsterdam
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list