<Fair City Amsterdam> De hypocrisie ten top

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Mon Sep 9 11:53:21 CEST 2019


dag Allemaal,

als intro: de tegenstanders van B&W en Mevr Halsema in zake 'het is te 
duur om het plan terug te draaien' kunnen altijd erop gewezen worden dat 
het hier in Italie het argument van premier Conte 1.0 om het 
vermaledijde TAV project, de hoge snelheidspoorlijn tussen Lyon en 
Torino die de prachtige Souza vallei gaat vernielen (beren icluis), door 
te drukken. Onder Conte 2.0 gaat het zeker gebeuren, aangezien de nieuwe 
coalitie partner, de SocDem PD, er altijd voor is geweest.

Enyvej.

Het heeft mij altijd verbaasd hoe (en hoe snel) progressief gewaande 
politici heel rechts worden zodra ze op het regeerplusj zitten. 
Ontdekken ze dan terstond een overweldigende realiteit die voor ons 
veborgen blijft (genre: buitenaardse reptielen hebben de werkelijke 
macht, en zijn heel rechts)? Geen idee. Een diepte interdview zou daar 
misschien licht op werpen, maar helaas ontbreekt het in NL aan diepte 
interviewers zoals die er in het Vereenigd Koninkrijk of Duitsland zijn.

Het Lutkemeer gaat er dus geheid aan. Als de zorgboerderij blijft wordt 
het net zoals Ruigoord een soort Cyberpunk reality park. Leuk voor een 
week-end bezoek en vooral de ogen op de grond en onmiddelijke nabijheid 
houden ...

No much to cheer about,
p+7D!


On 2019-09-08 22:58, Aja Waalwijk wrote:
> Dank je wel Menno,
> 
> Duidelijke taal. Dit statement is te verspreiden tijdens het symposium
> FCS of kan wat mij betreft in het Engels worden voorgedragen tijdens
> de eerste avond.
> 
> Groet, Aja
> 
> From: Menno Grootveld
> Sent: Saturday, September 7, 2019 11:02 PM
> To: faircityamsterdam at listcultures.org
> Subject: <Fair City Amsterdam> De hypocrisie ten top
> 
> https://www.parool.nl/columns-opinie/femke-halsema-tegenstander-van-kneiterlinks~b5f94ccb/
> 
> 
> Beste allemaal,
> 
> Ik liep al een tijdje rond met de prangende vraag welk begrip er nu
> het beste past bij de huidige gang van zaken in Amsterdam. Ik heb het
> dan niet alleen over het uiterst merkwaardige en discutabele beleid
> van dit zogenaamd "progressieve en groene" college van B&W, maar ook
> over de manier waarop daarover in de (lokale) media wordt bericht.
> Gisteren bedacht ik dat dat begrip "hypocrisie" moet zijn - dat ik
> daar niet eerder op gekomen ben! - en vandaag werd dat meteen
> bevestigd toen ik bovenstaand commentaar van Ruben Koops in Het Parool
> las. Femke haalt Cohen en Van der Laan moeiteloos rechts in met haar
> uitspraken over kraken en We Are Here, terwijl haar partijgenoten in
> het college en de gemeenteraad vreselijk hun best doen om hun
> natuurlijke achterban van zich te vervreemden door de Lutkemeerpolder
> onder een laag zand te willen bedelven. Koops lijkt het intussen
> allemaal geamuseerd te bekijken, en neemt het tussen de regels door op
> voor onze "eigenwijze" burgemeester die hardop durft te zeggen "wat
> heel Nederland denkt, maar in Amsterdam revolutionair is." Geen wonder
> dat Het Parool gisteren weigerde mijn ingezonden stuk over de
> Lutkemeerpolder te plaatsen, dat ik jullie uiteraard niet wil
> onthouden:
> 
> De Lutkemeerpolder moet groen blijven
> 
> Ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol ligt een fantastische groene
> polder, de Lutkemeerpolder. Er wordt nog echte akkerbouw bedreven,
> want het is vruchtbare kleigrond, en er is onder meer een biologische
> zorgboerderij gevestigd. Begin deze week was deze polder het toneel
> van een treurige ontruiming door de Amsterdamse politie.
> 
> Wat was er aan de hand? Activisten hadden in een deel van de polder
> een tentenkamp opgeslagen uit verzet tegen de plannen van de gemeente
> Amsterdam en de luchthaven Schiphol om op deze plek een
> bedrijventerrein te vestigen. Hen was aangezegd dat ze uiterlijk
> maandagochtend verdwenen moesten zijn, en toen bleek dat ze dat niet
> gedaan hadden, greep de politie in. Mensen werden (soms redelijk
> hardhandig) van het terrein verwijderd en de tuintjes die
> buurtbewoners daar in de voorgaande maanden met veel liefde hadden
> aangelegd werden op brute wijze omgeploegd.
> 
> Het is hoog tijd dat aan deze waanzin een einde wordt gemaakt.
> Anderhalf jaar geleden is in Amsterdam na de laatste
> gemeenteraadsverkiezingen een college aangetreden dat zichzelf
> progressief en groen noemt, en duurzaamheid hoog in het vaandel
> draagt. Voortdurend worden er allerlei goede (en minder goede) ideeën
> op de stad losgelaten om de boel te vergroenen en te verduurzamen,
> waarbij steevast (en terecht) verwezen wordt naar de klimaatcrisis.
> Het storten van zand in een groene polder ten behoeve van een
> bedrijventerrein verhoudt zich daar uiterst slecht toe.
> 
> De argumenten die het “progressieve, groene” college van B&W
> aanvoert om deze plannen toch door te zetten is dat het te veel geld
> zou kosten om er een streep door te halen, dat de afspraken reeds lang
> geleden zijn gemaakt, en dat het een “circulair, klimaatneutraal”
> bedrijventerrein wordt waar ook nog ruimte is voor de zorgboerderij.
> 
> Maar dit zijn stuk voor stuk drogredenen. Als “geld” het leidende
> motief blijft, ook als het om het aanpakken van de klimaatcrisis gaat,
> kunnen we beter meteen ophouden. Dan is dit Brazilië in het klein.
> Daar wordt sinds het aantreden van de ultra-rechtse president
> Bolsonaro het Amazone-oerwoud in recordtempo platgebrand omdat dat
> nodig zou zijn voor de “economische ontwikkeling” van het land.
> 
> Als afspraken die in het verleden gemaakt zijn ondanks
> voortschrijdende inzichten toch niet teruggedraaid kunnen worden, waar
> kiezen we onze stads- (en land-)bestuurders dan nog voor? Als je in je
> verkiezingsprogramma hebt staan dat je de stad wilt vergroenen, kun je
> het niet maken om je na de verkiezingen te verschuilen achter eerder
> gemaakte afspraken. Ook niet als je coalitiegenoten (lees: D66) dat zo
> graag willen. Dan moet je ruggengraat tonen en opkomen voor je
> principes.
> 
> En ten slotte: dit betekent niet dat je het vermaledijde
> bedrijventerrein vervolgens moet gaan proberen te verkopen als
> “circulair” en “duurzaam.” Dat is volksverlakkerij. Er is
> helemaal niets “circulairs” en “duurzaams” aan het inrichten
> van (onder meer) een distributiecentrum op vruchtbare kleigrond, ook
> niet als dat distributiecentrum CO2-neutraal is.
> 
> Wij roepen de wethouders en gemeenteraadsleden van GroenLinks, de SP
> en de PvdA op korte metten te maken met de voorgenomen vernietiging
> van de Lutkemeerpolder en binnen de coalitie de strijd aan te gaan met
> D66 (en met name wethouder Kock) om dit te bewerkstelligen. Laat zien
> dat het je menens is als je het hebt over het tegengaan van de
> klimaatverandering.
> 
> Wij eisen dat de Lutkemeerpolder groen blijft en gebruikt kan blijven
> worden voor akkerbouw, en dat de zorgboerderij in zijn huidige vorm en
> hoedanigheid kan blijven.
> 
> Vandaag demonstreren wij bij de Dokwerker op het Jonas Daniël
> Meijerplein in hartje Amsterdam omdat de groene zoom tussen Amsterdam
> en Schiphol ons aan het hart gaat.
> 
> Wie repressie zaait, zal verzet oogsten!
> 
> -------------------------
>  _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
> _______________________________________________
> faircityamsterdam mailing list
> faircityamsterdam at listcultures.org
> http://listcultures.org/mailman/listinfo/faircityamsterdam_listcultures.org
More information about the faircityamsterdam mailing list