<Fair City Amsterdam> Donderdag inspreekbeurt over het kraakbeleid

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Thu Jan 9 10:44:29 CET 2020


On 2020-01-08 23:32, Menno Grootveld wrote:
> Dag allemaal,
> 
> Donderdag 9 januari ga ik namens FairCity inspreken bij de commissie
> Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad over de brief die
> Halsema begin december heeft geschreven over de voorgenomen
> verscherping van het kraak- en ontruimingsbeleid. De burgemeester
> loopt daarmee vooruit op de wetgeving en geeft impliciet te kennen dat
> het haar er vooral om te doen is nieuwe kraakacties van
> ongedocumenteerden onmiddellijk in de kiem te smoren. Dit is in lijn
> met het inhumane en louter op 'law & order' gebaseerde beleid van
> Halsema, dat is flagrante strijd is met de verkiezingsbeloften van
> GroenLinks bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
> 
> Het zou leuk zijn als een paar van jullie mij ter plekke kwamen
> ondersteunen/bijstaan. Er liggen acht t-shirts klaar met een
> afbeelding van Femke met rode fopneus als "Tragische Tante" (naar de
> stripboeken van Suske en Wiske) en de tekst "Femke for law & order."
> 
> De vergadering van de commissie begint om 13:30 uur in de Stopera. De
> inspraakronde is punt 8 op de agenda.
> 
> Hartelijke groet en hopelijk tot morgen,
> 
> Menno Grootveld

Aloha,

Eerlijk gezegd vind ik deze 'oppositionele' aanpak, hoe (alternatief) 
politiek correct bedoeld ook, contraproductief en, ja, truttig. Ik zou 
veel eerder van Mevrouw Halsema zelf willen horen hoe zij, in 
moreel/politiek opzicht staat tegen het ongedocumenteerden vraagstuk 
(hint: wij in Fiesole, met z'n 13.000, herbergen er 63 op gemeente- en 
dus grotendeels lokale belastingen kosten, en in Amsterdam? ...), en 
tegen het kraken en het woningbeleid in het algemeen, dit in het licht 
van de steeds groter wordende stedelijke ongelijkheid in inkomen en 
vermogen/bezit. Ik denk niet dat je dat bereikt met T-shirts waar de 
spot met haar gedreven wordt, hoe terecht ook kwa inhoud.

Een beetje politiek en pragmatisch denken lijkt mij geen lukse als je 
wat wil bereiken. een commissievergadering is geen speelkwartiertje.

Ciao Ciao, p+7D!
More information about the faircityamsterdam mailing list